Chvála Kristu

Vítejte v internetové prezentaci novoměstské farnosti. Na této stránce naleznete shrnutí toho aktuálně nejdůležitějšího, další informace jsou dostupné z horní nabídky. Stránky jsou tvořeny farníky a pro farníky, patříte-li tedy do této skupiny, nebojte se zapojit – můžete poskytnout fotografie, upozornit na chyby a neaktuální informace, rozšířit obsah… Ozvěte se, prosíme, správci stránek (viz kontakty).

 

Nadcházející události

1. sv. přijímání
Noc Kostelů
Farní den

Přejít na Kalendář

Novinky

Noc kostelů

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují Vás zve 9. června do kostela Nejsvětější Trojice na Husově náměstí.

  • 15:00 Adorace
  • 15:30 Modlitba růžence
  • 16:00 Mše svatá
  • 17:00 Navštívení kaplí, které nejsou běžně otevřené: Rezek, Spy, Lhota, Nahořany (odjezd na okružní cestu je od fary)
  • 17:00 Odvaha otce Karola – animovaný film o životě sv. Jana Pavla II. (vhodné pro děti i dospělé)
  • 18:30 Písmo svaté – zajímavá přednáška o Novém zákoně doc. Jaroslava Brože Th.D., S.S.L., katolického kněze, předního českého biblisty a vedoucího katedry biblických věd KTF UK; diskuze
  • 20:00 Zpěvy Taizé – meditativní zpěv pocházející z křesťanské ekumenické komunity v Taizé z Francie
  • 20:30 Inspirace Gregoriánským chorálem – Schola od Nejsvětější Trojice & Jiří Tymel – varhany

(Změna programu vyhrazena, sledujte tento web.)

Farní den 2017

Římskokatolická farnost - děkanství Nové Město nad Metuji vás srdečně zve na farní den dne 11. 6. 2017. Bližší informace naleznete v akcích farnosti.

Zápis PRF - 27. dubna 2017

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.

Farnost pro africký sirotčinec

Každý může přispět do dobročinného jarmarku, který proběhne v rámci Farního dne. Přinést můžete své výrobky, jako například šperky, domácí zavařeninu, keramiku... Bližší informace (jak a kdy můžete výrobky nosit) najdete na plakátu.

Tábor Ben Hur

Zveme Vás k dalším dobrodružstvím, tentokrát ve starověkém Římě, kde se podíváme do doby přelomu letopočtů. Pojeďte s námi poznat osud hrdiny, který se z Jeruzaléma dostal až před samotného římského císaře! Letní tábor pro děti ve věku 7–15 let se koná 3.–13. července 2017 opět v Ježkově u Dvora Králové. Více informací na http://silvavitae.cz/ a plakátku.

Přehled celodiecézních akcí v roce 2017

Za pozornost určitě stojí přehled celodiecézních akcí v roce 2017.

Radost z lásky

Exhortace Amoris laetitia (Radost z lásky) je o lásce v rodině. Je rozsáhlá a zároveň velmi konkrétní. Doporučuje se proto nečíst ji ve spěchu a zaměřit se přitom především na pasáže, které odpovídají konkrétní situaci čtenáře. Například čtvrtá kapitola nám jasně ukazuje, jak v manželství prožívat lásku, která je trpělivá... Exhortaci lze již také koupit v knižní podobě.

Výuka náboženství 2016/2017

Zde naleznete rozpis výuky náboženství v jednotlivých školách a na faře ve školním roce 2016/2017.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes a příště je sbírka na potřeby farnosti.

Informace na čísle 603 480 598.

Naše internetová adresa http://farnostnm.cz                                                          Domlouvají se obětní úmysly

Díky za sbírku NMnM 5 505  Kč.                                                                            Informujte o nemocných. 

Dnes a příští  neděli se setkávají čekatelé svátostí z řad dětí, kteří vstoupí na cestu života ze svátostí tento rok v 16:30. Příště je slavnost Ježíše Krista. Dětí vstoupí při mši svaté na cestu svátostného života.

Nepřehlédněte plakáty ohledně farního dne, přípravy rodin na něj.  Jsou i další plakáty, které informují o vhodných akcích.

9.6. v pátek je Noc kostelu podle nabízeného programu. Dejte plakáty a informace na vhodná místa.

Nezapomeňte se přihlásit na setkání mládeže v Olomouci a setkání rodin 19. 8. Týká se mládeže od 14 let. Abyste navzájem o sobě věděli, domluvte se s Hanou Ježdíkovou.

Večerní bohoslužby jsou spojeny s modlitbou s Pannou Marii s májovou pobožností do středy.

Rozpis mše svaté a májové v kaplích je napsána zvlášť.

Prosíme o modlitbu za všechny novokněze a bohoslovce Metoděje.

8.6. součástí našeho vikariátního setkání kněží, bude pouť na poutní místo eucharistického zázraku v polské Legnici v kostele sv. Jacka. Do Nác hoda se dá jet, jak se domluvíme. Odjezd bude v 7.30 z Náchoda z náměstí od kostela  a návrat kolem 19.00. Cena se rozpočítá. Program bude zajištěn.

Otec biskup ustanovil kněze Jaroslava Kolbabu farním vikářem ( kaplanem) v Novém Městě nad Metují. U nás se s ním poradujeme z daru kněžství na naší pouť a farní den. P. Dr. Mario Luczyszyna posílá do farnosti Rokytnice v Orlických Horách a P. Vladimíra Janoucha do farnosti Krouna. Do farnosti Nové Město a Bohuslavice je poslán kněz P. Bc. Benedikt Rudolf Machalík, OPraem, který byl dosud Kostelci nad Orlicí. 

 

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

18:30 Krčín

Za Josefa Mervara a Josefa Rydlu

M

Neděle

28. 5.

7. neděle velikonoční

 

 

  7:30 děkanský

Za Anežku a Václava Machovi a dceru Marii

V

 

  9:00 děkanský

Za Dášu Cejnarovu, rodiny Cejnarovu, Hrčířovu, Stejskalovu a Faltusovu

M

 

  9:15 Bohuslavice

Mše svatá

V

 

10:30 Klášterní

Za rodinu Vobořilovu a Vavrovu

M

 

18:00 děkanský

Na dobrý úmysl

M

Pondělí

29. 5.

 

 

 

  7:50 Šonov

Mše svatá

V

 

18:00 děkanský

Za Boží pomoc a ochranu

J

Úterý

30.5.

Památka sv. Zdislavy

 

 

18:00 klášterní

 

M

Středa

31. 5.

Svátek Navštívení Panny Marie

 

 

18:00 děkanský

Za farnost.

M

Čtvrtek

1. 6.

Památka sv. Justýna, mučedníka

 

 

  7:00 klášterní

Za rodiny Volfovy, Chocholoušovu a DVO

VM

Pátek

2. 6.

 

 

 

16:00 děkanský

 Za Martu a rodiče

VM

 

18.00 Bohuslavice

Mše svatá

J

Sobota

3. 6.

Památka sv. Karla Lwangy a druhů

 

 

9.15 Oáza

 

J

 

17:00 Černčice

Mše svatá

V

 

18:30 Krčín

Za rodinu Urlichovu a Knoulichovu

M

Neděle

4. 6.

Slavnost  SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

 

  7:30 děkanský

 

V

 

  8.00 Krčín

Poutní mše svatá – Za všechny  na krčínském hřbitově

M

 

  9:00 děkanský

Za Václava Horáka a celou rodinu

V

 

  9:15 Bohuslavice

Mše svatá

M

 

10:30 Klášterní

Za rodinu Voborníkovu

M

 

18:00 děkanský

Za obrácení hříšníků

V

 

Přejít na Aktuální bohoslužby