Chvála Kristu

Vítejte v internetové prezentaci novoměstské farnosti. Na této stránce naleznete shrnutí toho aktuálně nejdůležitějšího, další informace jsou dostupné z horní nabídky. Stránky jsou tvořeny farníky a pro farníky, patříte-li tedy do této skupiny, nebojte se zapojit – můžete poskytnout fotografie, upozornit na chyby a neaktuální informace, rozšířit obsah… Ozvěte se, prosíme, správci stránek (viz kontakty).

 

Nadcházející události

PRF

Přejít na Kalendář

Novinky

Zápis PRF – 11. září 2016

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.

Radost z lásky

Exhortace Amoris laetitia (Radost z lásky) je o lásce v rodině. Je rozsáhlá a zároveň velmi konkrétní. Doporučuje se proto nečíst ji ve spěchu a zaměřit se přitom především na pasáže, které odpovídají konkrétní situaci čtenáře. Například čtvrtá kapitola nám jasně ukazuje, jak v manželství prožívat lásku, která je trpělivá... Exhortaci lze již také koupit v knižní podobě.

Mše s dětským formulářem a farní snídaně 2016/2017

Každou 1. neděli v měsíci se bude opět konat mše svatá s dětským formulářem a farní snídaně s možností návštěvy farní knihovny a navazujícího společného vyrábění pro děti. Podrobnější informace naleznete v akcích farnosti.

Výuka náboženství 2016/2017

Zde naleznete rozpis výuky náboženství v jednotlivých školách a na faře ve školním roce 2016/2017.

Výtěžek 22. K-plesu

Výtěžek 22. K-plesu bude věnován na základě hlasování farnosti dětskému domovu v Broumově. Vítěz obdržel 166 z 556 volebních oříšků. Ples se koná 19. 11. 2016 od 20:00. Přijďte podpořit dětský domov a užít si hezký večer.

Senioři farnosti Nové Město nad Metují - co jsme prožili

Mezi články společenství seniorů se dočtete o tom, co můžete v tomto společenství prožít. Jste mezi nás vřele vítáni.

Pouť důvěry vstříc Božímu milosrdenství

Svatý rok Božího milosrdenství má otevřít naše srdce. Pro ty, kteří tento výjimečný rok chtějí prožít v plnosti, jsou připraveny putovní svatyňky s obrázkem Božího milosrdenství a s modlitební knížečkou. Průběh putování je popsán zde. Zájemci o více informací se mohou obrátit na otce Vladimíra Janoucha nebo na paní Blažkovou (viz. kontakty).

Doporučujeme také Pouť milosrdenství, kterou připravilo katechetické centrum pro provázení dětí Svatým rokem Božího milosrdenství. Tento program je možné využít i v rodinách. Je připravený i s metodikou tak, abychom tento výjimečný rok uměli dětem přiblížit a společně s nimi prožít.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes je sbírka na potřeby farnosti a příště na misie.

Informace na čísle 603 480   598.                                            

Naše internetová adresa http://farnostnm.cz.                    

Domlouvají se obětní úmysly na tento půlrok.                                   

Díky za sbírku NMnM 8 757 Kč.                                                                                                              

Informujte o nemocných.

Probíhají dle rozpisu a domluvy katecheze ve školách a na faře.

V neděli 23. 10. je setkání pastorační rad v Novém Městě od 19.00.

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

18.30. Krčín

Za MUDr. Kabelkovu a MUDr. Truněčkovu -Zindulkovu

M

Neděle

16.10.

29. neděle v mezidobí

 

 

  7.30 děkanský

Na úmysl dárce a jako dík za sv. Judu Tadeáše

M

 

  9.00 děkanský

Na poděkování Bohu s prosbou o další pomoc a ochranu

V

 

  9.15 Bohuslavice

Mše svatá

M

 

 10.30 Klášterní

Za Jana Uždila a manželku

V

 

10.30 Krčín posvícení

Za rodinu Martínkovu a Novotných

M

 

 18.00 děkanský

 

V

Pondělí

17.10.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 

 

7.50 Šonov

Mše svatá

V

 

18.00 děkanský

 

V

Úterý

18.10.

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

 

18.00 klášterní

Za Jana Machovce, manželku Kritýnu a rodiče % a sourozence

M

Středa

19.10.

 

 

 

18.00 děkanský

Za farnost

V

Čtvrtek

20.10.

 

 

 

7.00 klášterní

Za + rodiče Chocholoušovy a děti s rodinami

M

 

18.00 Bohuslavice

Mše svatá

V

Pátek

21.10.

 

 

 

16.00 děkanský

 

M

Sobota

22.10.

 

 

 

17.00 Černčice

Mše svatá

V

 

18.30. Krčín

Za Jaroslava Tučka a rodiče %

M

Neděle

23.10.

30. neděle v mezidobí

 

 

  7.30 děkanský

Za Boženu Hartmanovu ,manžela a syna

M

 

  9.00 děkanský

Za Metoděje Jurana, rodiče a sestru

M

 

  8.00 Černčice

Mše svatá- výročí posvěcení

V

 

  9.15 Bohuslavice

Mše svatá

V

 

 10.30 Klášterní

 

M

 

 10.45 Dobenín

Mše svatá- výročí posvěcení

V

 

 18.00 děkanský

Za Josefa a Emilii Adámkovy

V

 

Přejít na Aktuální bohoslužby