Chvála Kristu

Vítejte v internetové prezentaci novoměstské farnosti. Na této stránce naleznete shrnutí toho aktuálně nejdůležitějšího, další informace jsou dostupné z horní nabídky. Stránky jsou tvořeny farníky a pro farníky, patříte-li tedy do této skupiny, nebojte se zapojit – můžete poskytnout fotografie, upozornit na chyby a neaktuální informace, rozšířit obsah… Ozvěte se, prosíme, správci stránek (viz kontakty).

 

Novinky

Přednáška s diskuzí pro manžele ZMĚNA 12. 2. 2017
Omlouváme se, ze zdravotních důvodů je setkání manželů přeloženo na 12. 2. 2017.
Rádi bychom vás pozvali na manželská setkávání na faře. Budeme vycházet z katechezí Jana Pavla II., které jsou shrnuty v Teologii těla. Na jejím základě budeme společně s Vámi postupně hledat odpovědi na mnohé otázky týkající se manželství - lze vůbec žít v harmonickém manželství?
Hlídání dětí bude zajištěno smile. Více informací naleznete v akcích farnosti.
Alianční týdny modliteb

Modlitby za jednotu mezi křesťany:

  • Středa 11. 1. 18:00 sbor CB – káže Marek Bárta (ČCE)
  • Pátek 13. 1. 18:00 sbor ČCE v Šonově – káže Vladimír Janouch (ŘKC) a Tomáš Špát (CASD)
  • Úterý 17. 1. 18:00 Husův sbor CČSH – káže Jan Hábl (CB)
  • Čtvrtek 19. 1. 18:00 kaple na faře ŘKC – káže Petra Tamchynová (CČSH) – po bohoslužbě agapé v klubovně
Přehled celodiecézních akcí v roce 2017

Za pozornost určitě stojí přehled celodiecézních akcí v roce 2017.

Hospodaření Církve římskokatolické

Na webu královéhradecké diecéze naleznete zajímavé články: Pro budoucnost investujeme zodpovědně a Výroční zprávu Církve římskokatolické za rok 2015.

Zápis PRF - 23. října 2016

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.

Radost z lásky

Exhortace Amoris laetitia (Radost z lásky) je o lásce v rodině. Je rozsáhlá a zároveň velmi konkrétní. Doporučuje se proto nečíst ji ve spěchu a zaměřit se přitom především na pasáže, které odpovídají konkrétní situaci čtenáře. Například čtvrtá kapitola nám jasně ukazuje, jak v manželství prožívat lásku, která je trpělivá... Exhortaci lze již také koupit v knižní podobě.

Mše s dětským formulářem a farní snídaně 2016/2017

Každou 1. neděli v měsíci se bude opět konat mše svatá s dětským formulářem a farní snídaně s možností návštěvy farní knihovny a navazujícího společného vyrábění pro děti. Podrobnější informace naleznete v akcích farnosti.

Výuka náboženství 2016/2017

Zde naleznete rozpis výuky náboženství v jednotlivých školách a na faře ve školním roce 2016/2017.

Senioři farnosti Nové Město nad Metují - co jsme prožili

Mezi články společenství seniorů se dočtete o tom, co můžete v tomto společenství prožít. Jste mezi nás vřele vítáni.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes a příště je sbírka na potřeby farnosti

Informace na čísle 603 480 598.                                          

Naše internetová adresa http://farnostnm.cz                                                         

Domlouvají se obětní úmysly na nový půlrok.              

Informujte o nemocných.                       

Díky za sbírku NMnM Tichou  15 420,00 Kč.                             

Biblická hodina bude 20.2. od 19.00

Svátost pokání slaví se i 30 minut před mší svatou a i po domluvě.

12.2. v neděli od 16.00 přednáška pro manželi s diskusí.

Katecheze probíhá podle rozpisu.

Dnes v neděli 12.2. kvůli počasí nebude mše svatá na kopci, ale pod kopcem v Šonově v kapli od 15.00.

Od 26.2. se budou scházet čekatelé svátostí z řad dětí, kteří vstoupí na cestu života ze svátostí tento rok. Budou se scházet spolu s rodiči o nedělích v 16.30. Rodiče byli informováni dopisem.

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

18.30 Krčín

Za Václava a Marii Martínkovy

M

Neděle

12.2.

6. neděle v mezidobí

 

 

  7.30 děkanský

 

V

 

  9.00 děkanský

Na domluvený úmysl

M

 

  9.15 Bohuslavice

Mše svatá

V

 

 10.30 Klášterní

Za Bohuslava Zeleného, manželku a členy rodiny

M

 

 15.00 Šonov

Mše svatá

V

 

 18.00 děkanský

 Za obrácení hříšníků

M

Pondělí

13.2.

 

 

 

  7.50 Šonov

Mše svatá

V

 

 18.00 děkanský kaple

 

V

Úterý

14.2.

 

 

 

18.00 klášterní

Za rodinu Markovu, Odršalovu, Novotných a DVO

M

Středa

15.2.

 

 

 

18.00 děkanský kaple

Za farnost

VM

Čtvrtek

16.2.

 

 

 

7.00 klášterní

Za Annu Linhartovu, manžela Antonína a sourozence

M

 

18.00 Bohuslavice

Mše svatá

V

Pátek

17.2.

 

 

 

16.00 děkanský

Za Boží pomoc a ochranu

MV

Sobota

18.2.

 

 

 

17.00 Černčice

Mše svatá

M

 

18.30 Krčín

Za Jaroslavu Mazáčovu a rodiče %

V

Neděle

19.2.

7. neděle v mezidobí

 

 

  7.30 děkanský

 

M

 

  9.00 děkanský

Za Josefa a Boženu Rydlovy a Marii Houserovu

V

 

  9.15 Bohuslavice

Mše svatá

M

 

 10.30 Klášterní

Za rodinu Vávrovu a Červenkovu

V

 

 18.00 děkanský

 Za Anežku a Aloise Maršíkovy

V

 

Přejít na Aktuální bohoslužby