Beseda o životě v Indii

Velikonoční JakobyKoncertík

Večer chval 30.3.

Postní duchovní obnova farnosti

Tříkrálová sbírka 2019

Lektorský kurz

Adventní duchovní obnova

Koncert Polyfonního sdružení

Večer chval

Večer chval

23. 6. v 18:30 se na Vás budeme těšit v kostele Ducha Svatého v Krčíně. 

Večery chval nejsou koncertem, ale místem setkání s naším Pánem, místem, kde můžeme společně chválit, děkovat a radovat se z Jeho přítomnosti mezi námi. 
Když chválíme, jsme Bohu blízko, zakoušíme, jak je dobrý a jak jsme v Jeho očích vzácní a milovaní. Chválíme každý tak, jak umíme – zpěvem, hudbou, tancem, gestem důvěry zvednutých rukou, dupáním do rytmu, nebo jen tichým předstoupením… Večer chval je otevřen pro všechny, kdo chtějí v úctě vzdávat chválu.

„ Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, 
neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. 
Hospodinova věrnost je věčná! Aleluja!“ Žalm 117

„Zpívejte píseň chvály, dobrořečte Hospodinu za všechny jeho skutky!“ Sírachovec 39