1.  Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínky:
v daný den
   - návštěva kostela nebo kaple,
   - modlitba Otčenáš,
   - modlitba Věřím,
   - modlitba na úmysl Svatého Otce,
   - vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
   - svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

2.   Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínky:
v daný den
   - návštěva hřbitova,
   - modlitba za zesnulé,
   - modlitba na úmysl Svatého Otce,
   - vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
   - svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

3.   Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie. Podmínky:
   - v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov, 
   - zříci se jakéhokoli hříchu,
   - vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce jakmile to bude možné,
   - pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí Bohu. 

 

Abychom se propojili, ale vzájemně se nepotkali, od neděle 1.11. bude pro vás za sochou Panny Marie na hřbitově (od vrat stále rovně) připravena krabička s povzbuzením, které si můžete odnést domů.