Již po druhé se bude v černčickém kostele sv. Jakuba staršího konat Noc kostelů. Tentokrát je datum v celé České republice určeno na 1. června. Jak jistě všichni víte, je to Den dětí, a proto bude na to zaměřený i celý program. Vlastně jsme se rozhodli, že celé téma naší Noci kostelů bude „Prarodiče a jejich vnoučata“.

Můžete se těšit na tradiční ochutnávku mešního vína, přednášku na téma celé Noci kostelů, adoraci uvedenou liturgickým tancem, hry pro děti, mini divadlo, zajímavou prohlídku kostela, komentáře k liturgickým oděvům a jako host vystoupí farní sbor z Bohuslavic. Tímto si vás všechny dovolujeme do našeho kostela pozvat, protože doufáme, že program bude stát za to!

 • 18:30 - 19:00 samostatná prohlídka kostela
 • 19:00 - 19:15 zahájení + začátek dětských her
      po celý večer možnost psát prosby,
      popovídat si s knězem a reagovat na program
      Noci kostelů zápisem do návštěvní knihy
 • 19:15 - 19:50 zajímavá prohlídka kostela s průvodcem
      zpěvem provází Anička Sobotková, vítězka     mnoha soutěží v sólovém zpěvu
 • 19:50 - 20:15 vyhodnocení dětských soutěží + koncert
      farního sboru z Bohuslavic
 • 20:15 - 20:45 pauza + netradiční program
      ukázka liturgických oděvů, bohoslužebného     nádobí, ochutnávka mešního vína, prezentace     fotek z farního života, zábavné divadlo
 • 20:45 - 21:30 PRARODIČE A JEJICH VNOUČATA
      přednáška Ing. Taťány Blažkové + dotazy
 • 21:30 - 22:00 adorace při svíčkách zahájená     slavnostním LITURGICKÝM TANCEM
      oheň, prosby, modlitby, písně v podání     černčické kapely „kVAPKY“