Zveme Vás všechny na FARNÍ DEN, který proběhne 3. 6. 2012 na farní zahradě. V případě nepříznivého počasí na faře.

9:00 - 10:00 poutní mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice

DOPROVODNÝ PROGRAM

  • program pro děti + skákací hrad
  • zpívání s kytarou
  • fotodokumentace
  • 12:30 - 14:00 možnost komentované prohlídky kůru, varhan a farní knihovny
  • 13:00 promítání fotek z cesty po Jihovýchodní Asii (Thajsko, Laos, Barma a Kambodža) - ve velké klubovně
  • 14:30 koncert Hebrejské melodie - viz. informace v samostatném článku

Občerstvení včetně oběda je zajištěno.

Těšíme se na setkání

Římskokatolická farnost Nové Město nad Metují

(změna programu vyhrazena)

Stáhnout plakátek!