Poděkování ČEZ

Logo Nadace ČEZOprava střechy na kostele Nejsvětější Trojice byla podpořena Nadací ČEZ ve výši 150 000 Kč. Děkujeme!

Noc kostelů 24. 5.

Srdečně Vás zveme na Noc kostelů v kostele Nejsvětější Trojice na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují.

Program
16:00 – mše sv.
17:00 – Nejznámější Čech – Jan Nepomucký (film O. M. Smidchta)
18:00 – Aranžování květin – přednáška s praktickými ukázkami
19:00 – koncert dětského sboru Paleček,
studentského sboru Musica Viva
a varhaníka Františka Baudysche
20:00 – Věda a víra – přednáška RNDr. Mgr. Miloše Pachra, CSc.

Farní brigáda 4.5.

Přijďte přiložit ruku ke společnému dílu na farní brigádu, která se uskuteční 4.5. od 8 hodin. Děkujeme.

Farní pouť do Králík 1.6.

V sobotu 1.6. se uskuteční další farní pouť, tentokrát na Horu Matky Boží v Králíkách. Na pouť se můžete zapsat v kostele Nejsvětější Trojice. Další informace budou postupně doplňovány. 

Farní výlet do Klopotova 2.6.

Farní výlet s šipkovanou a opékáním v Klopotovském údolí se uskuteční v neděli 2.6. Odcházet budeme společně v 15 hod. od kostela Nejsvětější Trojice. S sebou boty do přírody, něco k opékání a uhašení žízně (bude už pravděpodobně pěkně teplo).

Tomáš Petráček – Rozdělená církev / společnost

Česká křesťanská akademie Místní skupina Nové Město nad Metují srdečně zve na povídání P. doc. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D., na téma Rozdělená církev / rozdělená společnost (z pohledu historika). Ve čtvrtek 25. 4. od 18:00 v Městské knihovně.

Křížová cesta na Výrov

Srdečně Vás zveme na již tradiční velkopáteční křížovou cestu na Výrov. Odcházet budeme ve 20 hod. od fary. 

zpěvy Taizé

Na Velký pátek od 18:00 nás zve Církev bratrská na rozjímání se zpěvy Taizé do své modlitebny na adrese K Sirkárně 1506.

Velikonoční JakobyKoncertík

JakobySbor zazpívá k oslavě největších svátků liturgického roku a pro potěchu srdce i duše!

Těšíme se na Vás v neděli 21.4. 2019 v kostele Nejsvětější Trojice na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují v 10:00 (po skončení mše svaté).

Zazní skladby duchovní i populární, lidové i umělé, starší i současné.
Účinkuje novoměstské komorní uskupení JakobySbor.
Vede Tereza Venclová

Příprava farního dne

Zveme všechny, kdo se chtějí podílet na přípravě farního dne na setkání v pátek 26.4. v 17.hod na faru.