Zveme zejména rodiny a mladou generaci na mariánskou pouť s biskupem Janem na Chlumek u Luže, která se koná v neděli 19. 8. 2018.

  • 08:00 - mše svatá (P. Petr Havlíček, SJ)
  • 09:30 - mše svatá (P. Prokop Brož, ThD)
  • 11:00 - mše svatá (Mons. Jan Vokál, biskup královehradecký)
  • 13:30 - koncert
  • 14:30 - svědectví Pavla Fischera a jeho rodiny
  • 15:00 - svátostné požehnání

V době koncertu a svědectví bude zajištěn program pro mladší i starší děti v poutním areálu (na cestě rytířství sv. Ingáce). Po celý den bude příležitost ke svátosti smíření a k dispozici bude P. Jiří Křemeček SDB (kněz a psychoterapeut) k rozhovoru s manželi. Další informace zde.