Modlitební společenství manželů je otevřené pro každého. Rádi bychom společně přemýšleli nad texty Písma svatého, katechismu a dalších pokladů učení církve, které nám pomáhají učit se naslouchat Bohu a skrze Něj sobě navzájem.

Každou třetí neděli v měsíci se budeme v čase od 19:00 do 20:30 hodin setkávat ve farní klubovně. Na programu bude modlitba desátku růžence, zamyšlení nad textem, sdílení a vzájemné obohacení se k otevřenému tématu (kdo jen rád naslouchá, je také vítán), chvály, díky, prosby a po závěrečné modlitbě záleží na každém, zda ještě bude chtít popovídat, nebo jít domů J.

Poprvé se sejdeme 21. 10. 2018.

Návrh témat (témata je možné podle zájmu změnit):

  • Manželský slib v každodenním životě
  • Pouto vzájemné lásky (účast na lásce Krista, neviditelné pouto, které vede k viditelným skutkům)
  • Zrání manželské lásky (a účinek svátostí)
  • Integrace touhy (proč stojí za to usilovat o ctnosti)
  • Jak se vyhnout vzájemnému odcizení se (žádostivosti)
  • Píseň písní a kniha Tobijáš ve světle manželské lásky
  • 1 Kor 13,4-7
  • Modlitba v rodině
  • Lze dětem v dnešním světě předat víru?
  • Jídlo v Bibli