Zveme všechny, kdo se chtějí podílet na přípravě farního dne na setkání v pátek 26.4. v 17.hod na faru.