JakobySbor zazpívá k oslavě největších svátků liturgického roku a pro potěchu srdce i duše!

Těšíme se na Vás v neděli 21.4. 2019 v kostele Nejsvětější Trojice na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují v 10:00 (po skončení mše svaté).

Zazní skladby duchovní i populární, lidové i umělé, starší i současné.
Účinkuje novoměstské komorní uskupení JakobySbor.
Vede Tereza Venclová