Po děkovné bohoslužbě (31. 12. od 16:00) jste zváni k farnímu posezení u svařáku.