Místo 1. ekumenického setkání se v pátek 10. 1. od 18:00 uskuteční ve sborovém domě Církve bratrské Večer s Komenským. Úvodní slovo pronese doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., poté proběhne vernisáž výstavy Příběhy lidskosti a nakonec divadelní představení Víti Marčíka Labyrint světa. Podrobnosti naleznete na plakátu.