Děkujeme všem dětem, vedoucím skupinek i štědrým dárcům, kteří s námi podpořili dobrou věc.