Česká křesťanská akademie Nové Město zve na besedu s Alexandrem Flekem, BA, MTh, na téma Příběhy Parabible. Jakožto její autor se vám pokusí přiblížit starodávnou Bibli aktuální formou. Jsme stále stejní lidé, jen žijeme v dnešní době. Ve čtvrtek 5. března v novoměstské Městské knihovně. Více plakát.