Jak prožívat liturgii v čase bez liturgie? Jak duchovní přijímání vykonat? A jedná se o to samé, jako když přijímáme eucharistii při mši svaté?

Odpovědi na tyto otázky se dozvíte ve videu, které v pro současnou situaci vytvořil portál Liturgie.cz.

https://youtu.be/XeMmdDUw-uc