Nedělní přenosy bohoslužeb v 9:00 dál pokračují.

Od neděle 26.4. bude od 15:00 do 16:00 hod. možnost přistoupit k svatému přijímání (za dodržení stanovených hygienických opatření - roušky, odstupy 2 m, max. 15 osob současně v kostele...)

Od neděle 17. května bude možnost účastnit se bohoslužeb v obvyklých časech v děkanském i klášterním kostele - za dodržení předepsaných hygienických opatření:

     - max. 30 osob v kostele

     - odstupy mezi jednotlivými osobami 2 m

     - zakrytí nosu a úst rouškou

     - při vstupu do kostela dezinfekce rukou

     - svaté přijímání pouze na ruku

Pro účast na jednotlivých bohoslužbách je nutné se předem telefonicky zaregistrovat ve farní kanceláři na tel. čísle 491 472 127. Registrace bude probíhat od pondělí 11. 5. denně od 9:00 - 12:00 hod.

Současně nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící (možnost sledování přenosů bohoslužeb) - až do 7. 6. 2020.

Design of Providence: Reflections on Worship of the Eucharist