Od 25. května se bohoslužeb může účastnit 300 osob za stávajících podmínek:

▪️ 1.) 2m rozestupy 

  • je důležité je dodržet během celého obřadu včetně fronty na sv. přijímání
  • pomohou nám v tom značky v lavicích, které prosím dodržujme - pospolu můžou sedět pouze členové jedné domácnosti
  • využijte možnost chodit na kůr a ochozy

▪️ 2.) vlastní kancionály

▪️ 3.) roušky

▪️ 4.) dezinfekce rukou při vstupu do kostela

▪️ 5.) přijímání na ruku 

Zároveň stále ještě platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách (je možno sledovat přenosy bohoslužeb nebo se účastnit mše svaté ve všední den)

Za stávajících podmínek se do našich kostelů 300 osob nevejde, zvažte prosím na které mše sv. se zúčastníte, popřípadě využijte bohoslužby ve všední dny