V akcích farnosti naleznete informace o setkávání nad Písmem.