Křížová cesta 2020 vedená Svatým otcem Františkem

Letos se bohužel nevydáme na společnou křížovou cestu na Výrov, ani nemáme možnost bdít u Božího hrobu. Pokud byste ale chtěli, můžete se zúčastnit velkopáteční křížové cesty společně s papežem Františkem ve 21 hod. na TV Noe. Pokud nestihnete přímý přenos, texty této křížové cesty naleznete ZDE

Svatý týden

V úterý 7.4. bude možnost od 15:00 do 17:00 v děkanském kostele přistoupit ke svátosti smíření. 

Na Zelený čtvrtek 9. 4. od 15:00 do 16:00 bude možnost v děkanském kostele přijmout Nejsvětější Svátost.

Dodržujme bezpečnostní opatření, která ochrání kněze i farníky. V kostele může být najednou deset lidí se zahalenými ústy a nosem ve dvoumetrových odstupech.

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

V uvedených časech bude možné se připojit k živému vysílání bohoslužeb z naší farnosti. Návod na připojení se k přenosům najdete v dalším příspěvku

 

PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB Z NAŠÍ FARNOSTI

Milí farníci!

Živé přenosy z naší farnosti budou každou neděli od 9:00 až do doby, kdy se opět budeme moci osobně setkat v kostelích.

Jak se k vysílání připojit?

  1. Klikněte na odkaz "živé vysílání" v levé horní části této stránky
  2. Vyberte vysílání s dnešním datem, kde je nápis ŽIVĚ

Jak nepřijít o další přenosy? (NENÍ PODMÍNKOU SLEDOVÁNÍ PŘENOSŮ)

  1. Klikněte na ikonku Odebírat (tuto možnost lze využít pouze, pokud máte účet Google či Fb)
  2. Poté klikněte na zvoneček a vyberte vše

Děkujeme všem, kteří po technické stránce tyto přenosy zajistili. Aktuální informace ohledně časů bohoslužeb naleznete zde či na fb stránce farnosti, na kterou naleznete odkaz také v horní části stránky.

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

Milí věřící, bratři a sestry,

Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.
 
Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.
 
Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.
 
Z celého srdce Vám žehnáme
 
Čeští a moravští biskupové

Candle in the window | Window candles, Candles, Candle lanterns

Diecézní setkání mládeže 4.4.

Diecézko letos nebude, přesto se ale můžete na něco těšit ...

BISKUP: JAK SLAVIT LETOŠNÍ VELIKONOCE

Online Mše svaté, mobilní aplikace Breviář, videa o liturgii a o rodinné modlitbě, internetové návody, jak slavit domácí bohoslužbu, ale i "staré dobré" formy - nákup pro sousedy, každodenní telefonát babičce, která nesmí z domu.
Biskup Jan Vokál vydal doporučení, jak oslavit letošní neobvyklé Velikonoce se zavřenými kostely. Inspirujte se jím tady

Na obrázku může být: one or more people a outdoor

Týden modliteb za mládež

Milí přátelé, 
každý se modlíme - někdy více, jindy zapomeneme. Smysl, důvod Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme, a modlit se k Bohu. Za co? Poděkovat za dar nové generace mládeže. Uznat a přijmout, že jsou jiní než my. Prosit Ducha Svatého o poznání, jakými cestami či způsoby jim svědčit o přátelství s Kristem. 
„Neříkejme mladým, jak a co mají dělat, ale kráčejme cestami, kterými oni jdou,“ říká papež František. Zvu mladé, staré i celé rodiny, jak domácí, tak farní společenství, abyste se přidali ke společné modlitbě. Způsob si zvolte každý sám. 
Prosím také o potřebné milosti pro všechna diecézní setkání a také za přípravu Celostátního setkání mládeže, které připravujeme na srpen 2021 v Hradci Králové. 
Žehná a o modlitbu za dílo prosí koordinátor o. Kamil Strak 


Modlitby ke stažení - http://tmm.signaly.cz

 

Pastýřský list biskupa královéhradeckého Jana Vokála ke konci postní doby

"Učme se milovat a objímat svůj kříž!"

Milovaní bratři a sestry v Kristu,

křesťan se pozná nikoliv podle toho, že nese svůj kříž, ale podle toho, jak jej nese: miluje jej a objímá, čímž se podobá Pánu. Přijímá svůj kříž s láskou stejně jako On, když Ho vedli na popraviště, kde jej proměnil v nástroj spásy....

Celý list naleznete ZDE

Nejspolehlivější přísun novinek

Chcete mít neustálý přehled o dění nejen v naší farnosti? Sledujte facebookovou stránku farnosti, která je dostupná všem i bez vytvoření účtu. Připraveny jsou pro Vás každodenní tipy, jak prožívat tuto nelehkou dobu, najdete zde fotky z farních akcí i nejdůležitější novinky ze života církve.

Papež udělí mimořádné požehnání Urbi et Orbi

V neděli 22. března při polední modlitbě Anděl Páně papež František pozval věřící, aby se v pátek 27. března v 18.00 připojili přes média ke společné modlitbě, poslechu Božího slova a adoraci, které bude papež předsedat na prázdném náměstí před Bazilikou sv. Petra. Adoraci Svatý otec zakončí eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi. 

Více informací v článku.