BISKUP: JAK SLAVIT LETOŠNÍ VELIKONOCE

Online Mše svaté, mobilní aplikace Breviář, videa o liturgii a o rodinné modlitbě, internetové návody, jak slavit domácí bohoslužbu, ale i "staré dobré" formy - nákup pro sousedy, každodenní telefonát babičce, která nesmí z domu.
Biskup Jan Vokál vydal doporučení, jak oslavit letošní neobvyklé Velikonoce se zavřenými kostely. Inspirujte se jím tady

Na obrázku může být: one or more people a outdoor

Týden modliteb za mládež

Milí přátelé, 
každý se modlíme - někdy více, jindy zapomeneme. Smysl, důvod Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme, a modlit se k Bohu. Za co? Poděkovat za dar nové generace mládeže. Uznat a přijmout, že jsou jiní než my. Prosit Ducha Svatého o poznání, jakými cestami či způsoby jim svědčit o přátelství s Kristem. 
„Neříkejme mladým, jak a co mají dělat, ale kráčejme cestami, kterými oni jdou,“ říká papež František. Zvu mladé, staré i celé rodiny, jak domácí, tak farní společenství, abyste se přidali ke společné modlitbě. Způsob si zvolte každý sám. 
Prosím také o potřebné milosti pro všechna diecézní setkání a také za přípravu Celostátního setkání mládeže, které připravujeme na srpen 2021 v Hradci Králové. 
Žehná a o modlitbu za dílo prosí koordinátor o. Kamil Strak 


Modlitby ke stažení - http://tmm.signaly.cz

 

Pastýřský list biskupa královéhradeckého Jana Vokála ke konci postní doby

"Učme se milovat a objímat svůj kříž!"

Milovaní bratři a sestry v Kristu,

křesťan se pozná nikoliv podle toho, že nese svůj kříž, ale podle toho, jak jej nese: miluje jej a objímá, čímž se podobá Pánu. Přijímá svůj kříž s láskou stejně jako On, když Ho vedli na popraviště, kde jej proměnil v nástroj spásy....

Celý list naleznete ZDE

Nejspolehlivější přísun novinek

Chcete mít neustálý přehled o dění nejen v naší farnosti? Sledujte facebookovou stránku farnosti, která je dostupná všem i bez vytvoření účtu. Připraveny jsou pro Vás každodenní tipy, jak prožívat tuto nelehkou dobu, najdete zde fotky z farních akcí i nejdůležitější novinky ze života církve.

Papež udělí mimořádné požehnání Urbi et Orbi

V neděli 22. března při polední modlitbě Anděl Páně papež František pozval věřící, aby se v pátek 27. března v 18.00 připojili přes média ke společné modlitbě, poslechu Božího slova a adoraci, které bude papež předsedat na prázdném náměstí před Bazilikou sv. Petra. Adoraci Svatý otec zakončí eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi. 

Více informací v článku.

Katolický týdeník

Po dobu mimořádných vládních opatření, kdy není zcela možné kvůli zavřeným kostelům Katolický týdeník doručit věřícím, tak jako to bylo dříve běžné, rozhodla společnost Katolický týdeník, s.r.o. zpřístupnit noviny ke stažení zdarma na svých webových stánkách! Za tuto možnosti celé redakci Katolického týdeníku děkujeme a pevně věříme, že si Katolický týdeník díky této možnosti najde nové čtenáře!

ZRUŠENÍ AKCÍ

Milí farníci,

z důvodu karantény jsou zrušeny všechny akce farnosti. Tudíž PLÁNOVANÁ BRIGÁDA NA ÚKLID DĚKANSKÉHO KOSTELA (původně na sobotu 28. 3.) SE ODKLÁDÁ.

Děkujeme, že chcete pomoci, ale raději zůstávejte, prosíme, doma a chraňte sebe i své okolí. Pro úklid bude stanovený nový termín, až se zlepší situace. 

Děkujeme za pochopení, přejeme všem hodně zdraví a požehnání

Duchovní přijímání

Jak prožívat liturgii v čase bez liturgie? Jak duchovní přijímání vykonat? A jedná se o to samé, jako když přijímáme eucharistii při mši svaté?

Odpovědi na tyto otázky se dozvíte ve videu, které v pro současnou situaci vytvořil portál Liturgie.cz.

https://youtu.be/XeMmdDUw-uc

Dopis farníkům

Milí farníci,

chci Vás moc pozdravit a ujistit o skutečnosti, že i když prožíváme těžké postní období, pořád tvoříme putující, živé farní společenství.

V textu první postní neděle od evangelisty Matouše jsme četli, jak Duch vyvedl Ježíše na poušť. Poušť není zrovna místo, kde se člověk cítí bezpečně, a už vůbec ne šťastně. Právě naopak, člověk prožívá samotu, vyprahlost a chce opustit místo, kde není život.

Ježíš byl vyveden na poušť, aby nás naučil rozeznávat v našich životech vše podstatné, dobro a zlo, užitečné od neužitečného, překonávat strach a nejistotu. Text evangelia nezachycuje triumfalizmus nad pokušením, ale radost ze svobodného rozhodnutí vítězit nad zlem, což z nás činí lidi svobodné a šťastné.  Příklad našeho Mistra ať nás inspiruje a pomáhá.

Přiznávám, že strach mám i já, ale ne o sebe, ale o Vás. V kapli sloužím každý den mši svatou a snažím se myslet na každého z Vás. Přemýšlím, co asi děláte, někdo se třeba připravuje na zkoušky, nebo jak zvládají naši nemocní své utrpení, nebo samotu. Chci Vás ujistit, že jste v mém srdci, myšlenkách, a hlavně v modlitbách. Skutečnost, že se fyzicky nevnímáme, neznamená, že hasne naše láska k Pánu, nebo k farnímu společenství. Momentální prožívání naší „pouště“ nás nesmí zarmucovat, ale právě naopak, hledat ve svém nitru vše dobré, silné a krásné. Každé, třeba i malé, duchovní vítězství z nás činí lidí milující Boha a bližního. Ještě jednou Vás ujišťuji o modlitbě a přeji celému farnímu společenství milost Boží, ochranu Panny Marie, pevné zdraví a trpělivost.

                                                           Váš o. Benedikt

Zpovídání a úřední hodiny

Zpovědní služba ve farnosti:
Úterý - děkanský kostel od 9:00 do 12:00 P. Jaroslav Kolbaba
 
Pátek - děkanský kostel od 15:00 do 17:00 P. Benedikt R. Machalík
 
Dočasně úřední hodiny jen ve středu od 10:00 do 12:00, odpoledne od 15:00 do 17:00.