Adventní duchovní obnova

Zveme vás na adventní duchovní obnovu, kterou povede P. Jan Uhlíř. Téma se dotýká blahoslavenství. Koná se od 5. 12. do 6. 12. 2014. V průběhu duchovní obnovy bude příležitost ke svátosti smíření.

Pátek
16:00 mše svatá
17:00 přednáška v děkanském kostele (pro všechny farníky)
18:00 přestávka
19:00 slovo pro mládež

Sobota
09:00 přednáška (místo bude zvoleno operativně podle počtu účastníků)
následovat bude společné setkání a adorace
12:30 přibližný čas ukončení duchovní obnovy

20. farní K-ples

Jubilejní ročník farního plesu je tu. 20. K-ples se uskuteční v sobotu 22. 11. 2014 od 20:00 v novoměstské sokolovně. Výtěžek směřuje prostřednictvím CSI na dva odlišné projekty se shodným jmenovatelem – pomoc pronásledovaným náboženským menšinám.

Společné zakončení jubilejního diecézního roku

Biskup Jan Vokál zve věřící z celé Královéhradecké diecéze dne 22. 11. 2014 na hlavní pouť do katedrály Svatého Ducha.

Novéna za diecézi

Biskup Jan Vokál vyzývá věřící, aby se ve dnech 13. až 21. listopadu modlili novénu za diecézi.

Zápis PRF - 26. října 2014

26. 10. 2014 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.

Kněžské svěcení a primiční mše svatá

Dne 18. 10. 2014 v 9:30 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové královéhradecký biskup Jan Vokál vysvětí Tomáše Enderle ke kněžské službě. Primiční mše svatá se bude konat 25. 10. 2014 ve 13:00 v kostele svatého Mikuláše v Nížkově. Pozvánku naleznete ve fotogalerii.

Prosíme každého, kdo pojede osobním autem na kněžské svěcení a bude mít volné místo v autě, aby o tom dal vědět panu Liboru Blažkovi (602 183 470). Stejně tak se na něj může obrátit každý, kdo by se rád svezl autem. Pan Blažek bude koordinovat nabídky a zájem o volná místa v autech. Stejně tak platí i pro cestu na primiční mši svatou.

Na kněžské svěcení je možné jet autobusem v 7:28 a zpět autobusy v 11:40 a 13:40.

Zápis PRF - 14. září 2014

14. 9. 2014 zasedala pastorační rada. Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis.

Mše svatá na zahájení školního roku

Jako již tradičně bude školní rok zahájen mší svatou. Bude se konat 1. 9. 2014 od 6:45 v klášterním kostele.

Rodinná mše svatá s požehnáním dětem

Mše svatá v neděli 31. 8. 2014 v 9:00 bude především pro rodiny a bude ukončena požehnáním dětem.

Modleme se za mír

Také naše farnost se přidává k výzvě papeže Františka a biskupa královéhradecké diecéze Jana Vokála. V pátek 22. 8., v pondělí 25. 8. a v pátek 29. 8. bude eucharistická adorace věnovaná na tento úmysl. Průběžně probíhají mše svaté s formulářem za mír v těch dnech, kde kněz může volit formulář mše svaté z misálu (25. 8., 26. 8., 1. 9., 2. 9.). Také v přímluvách při mši svaté je vzpomínáno na tento úmysl. Připojme se k prosbám papeže Františka k těmto modlitbám nejen osobně, ale také ve farním společenství. Bližší informace naleznete na webu biskupství.