Diecézní setkání dětí

V letáčku najdete podrobnosti k programu setkání dětí celé naší diecéze. Je to pěkná možnost pro školní děti i z naší farnosti, aby se společně účastnily diecézní akce. Jsou vítáni i jejich rodiče. Budeme mít příležitost prohlédnout si mimo jiné také biskupskou rezidenci – zejména kapli a knihovnu. Děti z naší farnosti se mohou účastnit i bez rodičů pod vedením manželů Blažkových. Odjezd z autobusového nádraží bude 17. 5. 2014 v 7:34, příjezd v 16:26. Prosíme zájemce, aby se zkontaktovali s Táňou Blažkovou.

Velikonoční misijní Pohled

Rádi bychom farníkům nabídli ručně malované velikonoční pohlednice, které budou vytvářet děti naší farnosti v hodinách náboženství. Děti se tak svou činností a Vaším prostřednictvím zapojí do financování projektů Papežského misijního díla dětí, kam poputuje výtěžek z prodeje pohlednic. (Více info.) Pohlednice budou nabídnuty k prodeji dne 6. 4. 2014 před děkanským kostelem a to v časech 8:20-9:00 a v 18:50-19:15.

Postní duchovní obnova

Před třetí nedělí postní proběhne ve farnosti duchovní obnova na téma Co je člověk, že na něho myslíš? (Žalm 8). V pátek 20. 3. 2014 bude zahájen první blok odpolední mší svatou a v sobotu 21. 3. 2014 skončí druhý blok před polednem. Duchovní obnovu povede P. ThLic. PhDr. Vincent Zonták, CM.

Měsíc knihy

  • 2. 3. 2014 – Knihy pro děti
  • 9. 3. 2014 – Knihy Anselma Grüna
  • 16. 3. 2014 – O knize Ježíš Nazaretský (Joseph Ratzinger)
  • 23. 3. 2014 – Beseda: Co čte knihkupec
  • 30. 3. 2014 – Beseda s knihovnicí

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Velká básnířská soutěž

Vyhlašujeme velkou básnířskou soutěž pro celou farnost. Objevte v sobě touhu po krásně se rýmujících verších a poskládejte z nich libozvučný text, jenž pobaví i na duši pohladí... Bližší informace naleznete v akcích farnosti.

Farní snídaně a mše s dětským formulářem

Každou první neděli v měsíci je pro Vás po dětské mši připravena farní snídaně (od 10:00) na faře. Srdečně Vás zveme na popovídání si nad kávou či čajem a najdete jistě i něco dobrého k zakousnutí (můžete i sami přinést něco upečeného na ochutnání).

Po farní snídani následuje krátká zábavná katecheze pro děti a společné vyrábění podle vybraného tématu.

Vaše děti se také mohou aktivně účastnit mší s dětským formulářem, ve kterých je kázání určeno přímo jim.

  • 1. neděle v každý lichý měsíc s otcem Vladimírem (leden, březen, květen, září, listopad)
  • 2. neděle v každý sudý měsíc s otcem Wieskem (únor, duben, červen, říjen, prosinec)

Zápis PRF - 2. února 2014

Dne 2. 2. 2014 zasedala pastorační rada farnosti. Zápis z jejího jednání naleznete zde.

Beseda s hostem: P. ThLic. PhDr. Vincent Zonták, CM

Srdečně Vás zveme na besedu s  P. ThLic. PhDr. Vincentem Zontákem, která se bude konat 15. 2. 2014 v 15:00 hodin na faře. Bližší informace naleznete v akcích farnosti.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2014

Celkem bylo vybráno 259 586 Kč, z toho: Nové Město nad Metují 144 595 Kč, Vrchoviny 9 744 Kč, Nahořany + Lhota + Doubravice 18 330 Kč, Černčice 13 547 Kč, Jestřebí 3 786 Kč, Libchyně 1 527 Kč, Slavoňov 9 848 Kč, Mezilesí 6 193 Kč, Bohuslavice 17 604 Kč, Šonov-Provodov 30 198 Kč, Spy 4 214 Kč. Děkujeme za pomoc všem koledníkům a vedoucím skupinek a zvláště všem štědrým dárcům!

Modlitba za jednotu mezi křesťany 2014

Srdečně zveme farníky 16. 1. 2014 v 18:00 do farní kaple a na následné společné posezení v klubovně. "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna a je odezvou na Ježíšovu tzv. velekněžskou modlitbu, ve které prosil „aby všichni byli jedno“ (srov. Jan 17, 18). Více.