Noc kostelů 2012

V akcích farnosti přibyly informace o letošní noci kostelů v Novém Městě a Černčicích.

Vikariátní setkání mladých

V dubnu proběhlo v naší farnosti vikariátní setkání mladých. Bliží informace naleznete v článcích Spolča.

Zápis PRF - 12. dubna 2012

Mezi zápisy naleznete souhrn z jednání pastorační rady ze dne 12. 4. 2012.

Pálení čarodějnic a další salesiánské akce

Salesiáni a čtvrtý oddíl skautů Vás zvou na pálení čarodějnic. Dále Vás salesiáni zvou na přednášku P. Mikeše o Indii a pardubické setkání Festival 2012.

Setkání rodin s tématem velikonoc

Zveme Vás na setkání rodin s dětmi, které proběhne tuto neděli. Více naleznete v akcích farnosti.

Ve článcích setkávání rodin naleznete nový příspěvek o minulém setkání, při kterém děti zažily velkou bouři a její zázračné utišení.

Postní duchovní obnova – program

„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid.“ Jer 6,16

Program postní duchovní obnovy naleznete v akcích farnosti.

Postní slavení svátosti pokání

V mešních ohláškách naleznete termíny postního slavení svátosti pokání.

Zápis PRF – 12. března 2012

Mezi zápisy naleznete souhrn z jednání pastorační rady ze dne 12. 3. 2012.

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnovu v naší farnosti povede P. Timotej. Základní informace naleznete v akcích farnosti.

Březen – měsíc knihy

Každou neděli v březnu, po celé dopoledne, je pro vás otevřena farní knihovna. Přijďte si popovídat o knihách a posedět u kávy, čaje a něčeho dobrého. Bližší informace naleznete v akcích farnosti.