Příprava na manželství

Centrum pro rodinu Hradec Králové pořádá přípravu na život v manželství také v Novém Městě nad Metují. Další cyklus setkání začíná 22. 1. 2014. Více informací naleznete v akcích farnosti.

Zahájení jubilejního roku a zasvěcení diecéze

Při Mši svaté o Slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2014 ve 14 hodin v katedrále bude zahájen jubilejní rok naší diecéze (350 let od jejího založení). Při této příležitosti zasvětí biskup Jan Vokál diecézi Panně Marii, jejímu Neposkvrněnému Srdci, podobně, jak to letos v říjnu učinil pro celý svět Svatý otec František. Při té příležitosti diecéze dostane také nový znak, v němž holubici Ducha Svatého doplní písmeno M, symbol jména Panny Marie.

Prosíme zájemce, kteří chtějí využít poutního autobusu na trase: Náchod aut. nádr. 12.30 hod., Nové Město nad Metují 12.45 hod., Jaroměř 13.15 hod., Hradec Králové Velké nám. 13.50 hod., aby se zapsali do seznamu, který bude k dispozici na všech mších naší farnosti ve dnech 13. - 15. 12. 2013.

Slavení svátosti pokání v adventu 2013

V mešních ohláškách naleznete termíny a místa slavení svátostí pokání ve dnech od 19. do 23. 12. 2013.

Tříkrálová sbírka 2014 - informace

Tříkrálová sbírka bude v naší farnosti a blízkém okolí probíhat stejně jako předchozí roky. Prosíme zájemce o vedení skupinek dětí, kterých máme málo, aby se co nejdříve ohlásili Romanovi Venclovi (tel.: 731 604 780). Oficiální termín pro koledování je stanoven od 1. 1. do 14. 1. 2014. V neděli 5. 1. 2014 bude možné dát svůj dar tříkrálovým koledníkům také před nebo po mši svaté (týká se těch, které koledníci nenavštěvují osobně). Bližší informace naleznete na webu sbírky nebo v tiskové zprávě.

Zápis PRF - 8. prosince 2013

Mezi zápisy z jednání pastorační rady naleznete podrobné body jednání týkající se období prosinec 2013 - leden 2014.

Diecézní Rok povolání

V neděli čtený pastýřský list je dostupný též na webu diecéze.

Adventní duchovní obnova 2013

Srdečně Vás zveme na adventní duchovní obnovu ve dnech 6. 12. - 7. 12. 2013, kterou povede Mons. Josef Suchár. V akcích farnosti naleznete její program.

Setkání nad dotazníkem pro biskupskou synodu o rodině - 4. 12. 2013 ve 20:00 na faře

Křesťanský význam manželství a rodiny je nesmírně důležitý pro celou společnost. Papež František svolal mimořádnou synodu o rodině a každá farnost má možnost aktivně se podílet na její přípravě. Obracíme se proto na všechny manžele a rodiče z naší farnosti, aby se v rámci svých možností setkali nad dotazníkem, který je součástí přípravného dokumentu biskupské synody o rodině.

Oslava svátku Všech svatých a památky všech věrných zemřelých – dušiček

Aktuální bohoslužby naleznete v ohláškách. Jména zesnulých budou zmíněna na závěr mše (budou součástí modliteb). Podrobnosti k získání plnomocných odpustků naleznete zde.

19. K-ples

V sobotu 23. 11. 2013 bude již 19. ročník farního plesu. Ačkoliv na K-ples jezdí poslední dobou spíše mladí z širokého okolí, jedná se stále o farní ples a jste vřele vítáni. Podrobnosti na webu K-plesu.