Zápis PRF - 22. září 2013

Mezi zápisy naleznete souhrn z jednání pastorační rady ze dne 22. 9. 2013.

Svatý otec vyhlásil 7. září dnem modliteb a postu za mír v Sýrii

V sobotu 7. 9. se bude celá církev postit a modlit za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě. Půst nás spojuje s ostatními (určitá újma v jídle tak, aby to společenství podpořilo, ale zdravotnímu stavu odpovídalo). Po odpoledních bohoslužbách bude asi půlhodinová adorace s modlitbou za mír a v děkanském kostele od 19:00 do 22:00 další adorace s modlitbou za mír. Oznamte si mezi sebou.

Autobus na pouť do Rokole

8. 9. jede autobus z Nového Města do Rokole na pouť. Ze všech míst vyjíždí ve 14:20: z garáží k vlakovému nádraží, na  Rychtu, Náměstí Republiky, Husovo náměstí, k Sepskému mostu, přes Blažkov, Slavoňov, do Rokole. Stojí na autobusových zastávkách. Mše svatá je v 15:00. Zpět autobus pojede po skončení bohoslužby, asi v 16:30. Jízdné se rozpočítá podle počtu pasažérů při jízdě tam i zpět.

Náboženská výchova na školách a na faře ve školním roce 2013/2014

Pro usnadnění plánování aktivit a kroužků v novém školním roce najdete rozvrh hodin v informacích o náboženství. Bylo již předáno školám a první den mají školáci obdržet natištěné informace od třídních učitelů.

Mše svatá k oslavě 800 let od první písemné zmínky o obci Provodov

Mši svatou v hlavní den oslav bude celebrovat Mons. Josef Socha. Bude se konat v sobotu 13. 7. 2013 od 10:00 na návsi v Provodově. Podrobné informace k programu oslav probíhajících od pátku do neděle naleznete na www.provodovsonov.cz.

Slavnostní ukončení katechetického roku

Pro školní děti se ve dnech 22.-23. 6. uskuteční akce spojená s přespáním na faře. Program bude plný překvapení: hry, plavba po Metuji, stezka odvahy, opékání na farní zahradě, pohádka na dobrou noc... (vše podle toho, co umožní počasí).

Pouť za oběti války 1866

V neděli 23. 6. se ve 13:00 vyráží od děkanského kostela pěšky do Václavic, kde bude od 15:00 bohoslužba, po ní následuje doprovodný program.

Noc kostelů 24. 5. 2013 v kostele Nejsvětější Trojice

Srdečně zveme dospělé i děti na Noc kostelů. Připravili jsme poutavý program pro děti; s barokní hudbou vystoupí vítězové národní soutěže ZUŠ z Náchoda; současnou duchovní tvorbu přednese Polyfonní sdružení; prožijeme radostnou duchovní hudbu Missa Brevis od Jiřího Pavlici v podání pěveckého sboru Kácov a doznění s varhanní hudbou v provedení Jiřího Tymla. Zajímavé bude také zamyšlení nad texty papeže Františka a seznámení s jeho životopisem, seznámení se s prostorem kostela a jeho zákoutími… Více naleznete v programu.

Celosvětová adorace k Roku víry

Neděle 2. 6. byla vyhlášena dnem eucharistické adorace v Roce víry. Papež František zahájí v 17:00 hodinovou pobožnost v bazilice Svatého Petra. Biskup Jan Vokál vyzývá věřící z celé diecéze, aby se k této adoraci ve svých farnostech připojili.

K poutním místům Roku víry přibyl Nový Hrádek

Mezi poutní místa, na kterých lze získat plnomocné odpustky, přibyl Nový Hrádek. Proč tomu tak je a podrobnosti naleznete na webu biskupství.