Vikariátní setkání mládeže

Zejména mládeži je určeno podzimní vikariátní setkání, uskuteční se 13. října v Josefově.

Svatováclavská pouť

Mezi akcemi farnosti naleznete pozvánku na páteční svatováclavskou pouť.

Biblické hodiny a katechismus

Zveme Vás na Biblické hodiny a k poznávání katechismu. Více se dočtete v akcích farnosti.

Farní snídaně a seznámení se želvou Loudalkou

V akcích farnosti se dozvíte o farních snídaních a v článcích společenství rodin se dočtete o nových setkávání rodin s dětmi, při kterých nás bude v tomto školním roce provázet želva Loudalka. Díky ní se děti budou hravou formou seznamovat s průběhem mše svaté. Naleznete tam také jak probíhalo první setkání po prázdninách.

Přespání dětí na faře

V akcích farnosti se dozvíte, jak probíhalo rozloučení dětí se školním rokem na faře.

Další nové fotografie

Ve fotogalerii naleznete fotky z prvního svatého přijímání a z biřmování.

Úspěch v soutěži

Dne 4. 7. 2012 proběhne oficiální vyhodnocení výtvarné soutěže "Cestou dvou bratří" na Velehradě. Z naší farnosti se na nádherném 3. místě umístil se svým obrázkem Matyášek Vít. Gratulujeme!

Modlitby za oběti války 1866

V akcích farnosti naleznete podrobné informace k programu Modliteb za oběti války 1866, které proběhnou 23. 6. 2012 na Dobeníně.

Slavení svátosti biřmování

V neděli dne 17. 6. 2012 v 9:00 budeme v naší farnosti slavit svátost biřmování. Mši svatou bude celebrovat biskup J. E. Mons. Josef Kajnek. Z tohoto důvodu se nebude konat mše svatá v 11:30 v klášterním kostele a je posunut začátek mše svaté v Bohuslavicích na 7:30. Prosíme, přidejte se k modlitbám za biřmovance. Přijďte slavit společně s námi.

Sponzorské dary

V sekci život farnosti se objevila nová stránka věnovaná sponzorským darům.