Zápis PRF - 27. května 2012

Mezi zápisy naleznete souhrn z jednání pastorační rady ze dne 27. 5. 2012.

Nové fotografie

Do fotogalerie přibyly fotografie z farního dne, pálení čarodějnic a vyprávění o Indii.

Farní den

Zveme všechny farníky na FARNÍ DEN, který proběhne 3. 6. 2012. Bližší informace naleznete v akcích farnosti. Součástí farního dne bude také koncert HEBREJSKÉ MELODIE, na který jsou všichni srdečně zváni.

Noc kostelů 2012

V akcích farnosti přibyly informace o letošní noci kostelů v Novém Městě a Černčicích.

Vikariátní setkání mladých

V dubnu proběhlo v naší farnosti vikariátní setkání mladých. Bliží informace naleznete v článcích Spolča.

Zápis PRF - 12. dubna 2012

Mezi zápisy naleznete souhrn z jednání pastorační rady ze dne 12. 4. 2012.

Pálení čarodějnic a další salesiánské akce

Salesiáni a čtvrtý oddíl skautů Vás zvou na pálení čarodějnic. Dále Vás salesiáni zvou na přednášku P. Mikeše o Indii a pardubické setkání Festival 2012.

Setkání rodin s tématem velikonoc

Zveme Vás na setkání rodin s dětmi, které proběhne tuto neděli. Více naleznete v akcích farnosti.

Ve článcích setkávání rodin naleznete nový příspěvek o minulém setkání, při kterém děti zažily velkou bouři a její zázračné utišení.

Postní duchovní obnova – program

„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid.“ Jer 6,16

Program postní duchovní obnovy naleznete v akcích farnosti.

Postní slavení svátosti pokání

V mešních ohláškách naleznete termíny postního slavení svátosti pokání.