Společenství dívek 2018/2019

V pátek dne 7. 9. 2018 se od 14:30 do 15:30 sejde společenství dívek, které vede Eva Pelikánová. Jsou zvána všechna děvčata první až páté třídy. Těšit se můžete na příjemně strávený čas společně s druhými a s Bohem, ve kterém si najdeme prostor na zajímavé povídání, hry a tvoření.

Mariánská pouť rodin a mládeže - Chlumek u Luže 2018

Zveme zejména rodiny a mladou generaci na mariánskou pouť s biskupem Janem na Chlumek u Luže, která se koná v neděli 19. 8. 2018.

  • 08:00 - mše svatá (P. Petr Havlíček, SJ)
  • 09:30 - mše svatá (P. Prokop Brož, ThD)
  • 11:00 - mše svatá (Mons. Jan Vokál, biskup královehradecký)
  • 13:30 - koncert
  • 14:30 - svědectví Pavla Fischera a jeho rodiny
  • 15:00 - svátostné požehnání

V době koncertu a svědectví bude zajištěn program pro mladší i starší děti v poutním areálu (na cestě rytířství sv. Ingáce). Po celý den bude příležitost ke svátosti smíření a k dispozici bude P. Jiří Křemeček SDB (kněz a psychoterapeut) k rozhovoru s manželi. Další informace zde.

Program Akademických týdnů

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na 28. ročník Akademických týdnů, který se koná od soboty 28. července do neděle 5. srpna 2018.

Změny v programu a více informací naleznete na stránkách AT.

Program Akademických týdnů

 

Farní pouť do Želivského kláštera

V sobotu 16. 6. se konala farní pouť do Želivského kláštera, který je domovským klášterem našeho otce Benedikta. Pouti se zúčastnilo přes 100 farníků. Díky všem zúčastněným za společenství, které jsme vytvořili a otci Benediktovi za zorganizování pouti.

Fotky z pouti a dalších farních akcí naleznete ve fotogalerii.

Večerní bohoslužba ZRUŠENA

Po dobu letních prázdnin nebude v naší farnosti sloužena nedělní bohoslužba v 18.00 Místo ní můžete navštívit mši svatou v 18.00 v Náchodě nebo v 19.30 v Dobrušce.

Akademické týdny

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na 28. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ, který se koná od soboty 28. července do neděle 5. srpna 2018.

Přijďte si poslechnout myšlenky významných a zajímavých osobností, zaposlouchat se do hudby, zhlédnout divadelní představení, film či výstavu a strávit více jak týden v přírodním prostředí!

PROGRAM

Více informací na stránkách AT.

Společenství dívek

V pátek dne 8. 6. 2018 ve 14:30 se poprvé sejde společenství dívek, které povede Eva Pelikánová. Setkávat se budou i následující pátky školního roku. Zveme všechna děvčata první až páté třídy ke společnému setkávání se. Jsou vítány i starší dívky, které mohou pomáhat s realizací programu a příjemně strávit čas společně s druhými a s Bohem.

Modlitby matek

Setkání maminek se bude konat ve středu 13.6. od 10:00 na faře. Více o modlitbách matek zde.

Večer chval 23.6.

Pojďte s námi mší svatou a písněmi vzdát chválu našemu Pánu. Chvály se uskuteční v sobotu 23.6. v 18:30 v kostele sv. Ducha v Krčíně. Více informací v Akcích farnosti

Farní pouť do Želiva

16. června 2018 proběhne farní pouť do Želivského kláštera. Je třeba zaplatit zálohu 200 Kč před či po deváté mši ve farní knihovně. 

Více informací v Akcích farnosti