Změna duchovní správy farnosti

Dne 25. 7. 2017 odchází na nové působiště do Římskokatolické farnosti Krouna děkan Vladimír Janouch, který v naší farnosti sloužil téměř 15 let. Děkujeme velmi za jeho obětavou službu. Duchovní správu Římskokatolické farnosti – děkanství Nové Město nad Metují přebírá ve stejném dni administrátor P. Bc. Benedikt Rudolf Machalík, OPraem. Oběma vyprošujeme hojnost Božích milostí a Boží požehnání pro jejich kněžskou službu.

Noc kostelů

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují Vás zve 9. června do kostela Nejsvětější Trojice na Husově náměstí.

  • 15:00 Adorace
  • 15:30 Modlitba růžence
  • 16:00 Mše svatá
  • 17:00 Navštívení kaplí, které nejsou běžně otevřené: Rezek, Spy, Lhota, Nahořany (odjezd na okružní cestu je od fary)
  • 17:00 Odvaha otce Karola – animovaný film o životě sv. Jana Pavla II. (vhodné pro děti i dospělé)
  • 18:30 Písmo svaté – zajímavá přednáška o Novém zákoně doc. Jaroslava Brože Th.D., S.S.L., katolického kněze, předního českého biblisty a vedoucího katedry biblických věd KTF UK; diskuze
  • 20:00 Zpěvy Taizé – meditativní zpěv pocházející z křesťanské ekumenické komunity v Taizé z Francie
  • 20:30 Inspirace Gregoriánským chorálem – Schola od Nejsvětější Trojice & Jiří Tymel – varhany

(Změna programu vyhrazena, sledujte tento web.)

Farní den 2017

Římskokatolická farnost - děkanství Nové Město nad Metuji vás srdečně zve na farní den dne 11. 6. 2017. Bližší informace naleznete v akcích farnosti.

Zápis PRF - 27. dubna 2017

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.

Národní pochod pro život a rodinu 2017

Zveme Vás v sobotu 22. dubna 2017 do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu. Základní věci lidského života jsou vlastně jednoduché. Rodina založená na manželství je nejlepší prevencí tisíců potratů. Kde jsou děti, tam je život. Jste nadějí. Příklady táhnou. Má mnohé výhody přihásit se ještě dnes (9. 4. 2017). Bližší informace a program naleznete zde.

Diecézní svatovojtěšská pouť 2017

V sobotu 22. 4. 2017 se v kostele sv. Vojtěcha v Libici nad Cidlinou uskuteční poutní slavnost sv. Vojtěcha, kterou si připomeneme mj. požehnání Slavníkovského hradiště sv. Janem Pavlem II. před 20 lety. Program naleznete zde.

Vyrábění pro africký sirotčinec

Zveme všechny děti a jejich rodiče na vyrábění pro africký sirotčinec, které proběhne v neděli 7. května 2017 od 10:00 hodin na faře ve Velké klubovně (v rámci farní snídaně). Výrobky budeme prodávat na farním dni a utržené peníze pošleme africkým dětem (sirotkům) v Tanzánii. Více informací na plakátku.

Farnost pro africký sirotčinec

Každý může přispět do dobročinného jarmarku, který proběhne v rámci Farního dne. Přinést můžete své výrobky, jako například šperky, domácí zavařeninu, keramiku... Bližší informace (jak a kdy můžete výrobky nosit) najdete na plakátu.

Diecézní setkání mládeže

Zveme mládež od 14 let na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční 8. dubna 2017 v Hradci králové, kde čeká bohatý program a spousta kamarádů. Více informací na facebooku a pozvánce pro Novoměšťáky.

Zápis PRF - 5. března 2017

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.