Farnost pro africký sirotčinec

Každý může přispět do dobročinného jarmarku, který proběhne v rámci Farního dne. Přinést můžete své výrobky, jako například šperky, domácí zavařeninu, keramiku... Bližší informace (jak a kdy můžete výrobky nosit) najdete na plakátu.

Diecézní setkání mládeže

Zveme mládež od 14 let na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční 8. dubna 2017 v Hradci králové, kde čeká bohatý program a spousta kamarádů. Více informací na facebooku a pozvánce pro Novoměšťáky.

Zápis PRF - 5. března 2017

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.

Formace akolytů

Formaci akolytů povede po postní duchovní obnově dne 18. 3. 2017 jáhen Karel Dvořák. Začátek je ve 13:00 hod. ve velké klubovně na faře a ukončení se předpokládá ve 14:00 hod.

Postní duchovní obnova 2017

Srdečně vás zveme na postní duchovní obnovu, kterou povede jáhen Karel Dvořák. Program naleznete v akcích farnosti.

Tábor Ben Hur

Zveme Vás k dalším dobrodružstvím, tentokrát ve starověkém Římě, kde se podíváme do doby přelomu letopočtů. Pojeďte s námi poznat osud hrdiny, který se z Jeruzaléma dostal až před samotného římského císaře! Letní tábor pro děti ve věku 7–15 let se koná 3.–13. července 2017 opět v Ježkově u Dvora Králové. Více informací na http://silvavitae.cz/ a plakátku.

Březen – měsíc knihy

O březnových nedělích proběhnou od 10:00 ve farní knihovně následující besedy:

  • 5. 3.: Zajímavé knihy pro děti i dospělé (Jaroslava Holá)
  • 12. 3.: Věroslav Mertl, život a dílo (Ivan Košteyn)
  • 19. 3.: Knihovna Vrchoviny se představuje (Ludmila Horáková)
  • 26. 3.: Zkušenosti z náchodské knihovny (Klára Havlová)

Občerstvení bude zajištěno. Další lákadla na plakátku.

Přednáška s diskuzí pro manžele ZMĚNA 12. 2. 2017

Omlouváme se, ze zdravotních důvodů je setkání manželů přeloženo na 12. 2. 2017.
Rádi bychom vás pozvali na manželská setkávání na faře. Budeme vycházet z katechezí Jana Pavla II., které jsou shrnuty v Teologii těla. Na jejím základě budeme společně s Vámi postupně hledat odpovědi na mnohé otázky týkající se manželství - lze vůbec žít v harmonickém manželství?
Hlídání dětí bude zajištěno smile. Více informací naleznete v akcích farnosti.

Alianční týdny modliteb

Modlitby za jednotu mezi křesťany:

  • Středa 11. 1. 18:00 sbor CB – káže Marek Bárta (ČCE)
  • Pátek 13. 1. 18:00 sbor ČCE v Šonově – káže Vladimír Janouch (ŘKC) a Tomáš Špát (CASD)
  • Úterý 17. 1. 18:00 Husův sbor CČSH – káže Jan Hábl (CB)
  • Čtvrtek 19. 1. 18:00 kaple na faře ŘKC – káže Petra Tamchynová (CČSH) – po bohoslužbě agapé v klubovně

Přehled celodiecézních akcí v roce 2017

Za pozornost určitě stojí přehled celodiecézních akcí v roce 2017.