Straší. Co máme dělat?

Může se stát, že ve svém domě pociťujete příznaky paranormálních jevů: slyšíte kroky, hlasy, vidíte stíny, siluety atd.

Tyto úkazy mohou být různého původu. Může se jednat o psychologicky vysvětlitelné jevy, které vnímá pouze jeden člověk. Může se ale jednat o jevy vnějškově reálně existující. Důvod proč se tyto věci dějí bývá dvojí. Buď máte co do činění s dušemi zesnulých, kteří vás touto zvláštní cestou žádají o pomoc. Druhou variantou může být situace, kdy je na místo přenesena duchovní zátěž vyvolaná duchovní aktivitou, která přivolává nečisté anděly, kteří začnou utlačovat obyvatele tam žijící.

Ať je důvod nepříjemných jevů ve vaší domácnosti jakýkoli, neváhejte zavolat knězi, který posoudí důvod, z něhož se nadpřirozené jevy u vás dějí a vysloví modlitby, které vám opět přinesou pokoj.