Společenství Čas a místo setkání Kontaktní osoba
Laická sdružení sv. Dominika Zpravidla třetí čtvrtek v měsíci od 19:00 Pavel Novák
Liga schönstattských maminek První středa v měsíci od 18:45 (po mši sv.) do 19:45, na faře v malé klubovně H. Klamtová
Misijní klubko dětí   Ivana Petrová
Modlitba růžence Každou středu od 18:45, zatím po domácnostech Richard Hrádek; Jitka Friedová
Polyfonní sdružení Každý pátek od 19:00 do 20:30, na faře ve velké klubovně Jiří Tymel; Lukáš Janko
Salesiáni spolupracovníci Jednou měsíčně na předem určeném místě (v Podorlicku) Hana Jandáčková
Setkávání maminek Pravidelný čas domlouváme Eva Čepelková
Společenství dívek Pátek od 14:45 do 16:00, na faře ve velké klubovně Eva Pelikánová
Společenství ministrantů Každá středa od 17:00 do 18:00 na faře Petr Lukeš
Společenství seniorů Druhá středa v měsíci od 16:00, na faře v klubovně Marie Retíková
Modlitební společenství manželů Třetí neděli v měsíci od 19:00 do 20:30 ve farní klubovně Taťáňa Blažková

 

Římskokatolická farnost
– děkanství Nové Město nad Metují

 • kancelar@farnostnm.cz
 • +420 491 472 127
 • Husovo náměstí 1228
  549 01 Nové Město nad Metují
 • IČ: 46523995

Administrátor farnosti

Úřední hodiny

 • Pondělí 9:00–12:00
 • Úterý 9:00–12:00
 • Středa 10:00–12:00, 15:00–17:00
 • Čtvrtek 9:00–12:00
 • Pátek 9:00–12:00