Čas a místo setkávání

  • První středa v měsíci od 16:30 do 18:00, na faře v malé klubovně.

Kontaktní osoba

  • H. Klamtová – 604 777 100, 491 474 718.

Program

  • Modlitba,
  • sdílení,
  • schönstattská literatura,
  • diskuse.

Cílová skupina

  • Maminky (i babičky) sympatizující s schönstattským hnutím.

Popis

Jsme otevřené společenství maminek /nyní už babiček/, které se snaží žít z Úmluvy lásky s Pannou Marií,
která nás vede ke Kristu. Účelem našeho setkávání je vzájemně se podporovat v duchovním životě a
všímat si toho, co se děje jak ve společnosti, tak v církvi. V současné době je nás 10. S radostí uvítáme
každou novou maminku /i babičku/.

Schönstattské hnutí bylo založeno v Německu v r. 1914 P. Josefem Kentenichem. Je to katolické hnutí, které chce přispět k obnově církve a společnosti v duchu evangelia. Jako mezinárodní hnutí je přítomno na všech kontinentech a má členy všech duchovních povolání, světských profesí a společenských postavení. Hnutí má mnoho složek, které tvoří jednu rodinu. V centru sch. spirituality je Úmluva lásky, kterou členové hnutí uzavírají s Pannou Marií- skrze Marii ke Kristu. Místem, kde se cítíme doma - u Boha a Panny Marie - je svatyňka, jednak originální v Schönstattě a dalších stejných přes 160 po celém světě. U nás máme od roku 1997 svatyňku Betlém v Rokoli.

Schönstattské hnutí v naší vlasti vzniklo v roce 1939, kdy první kněží, mezi nimi P. Petr Štěpánek, uzavřeli Úmluvu lásky s Pannou Marií v kapličce v Rokoli. Dalšími členy hnutí byly Mariiny sestry, které po celou dobu totality vedly především mladé lidi k víře v Boha a k úctě k Panně Marii. Za věrnost církvi byli mnozí vězněni. Díky Mariiným sestrám se od poloviny 60. let scházely tajně skupinky žen a maminek na různých místech novoměstska a okolí. V 90. letech jsme se začaly scházet pravidelněji a za vedení Mariiných sester jsme hlouběji pronikly do schönstattské spirituality a vznikla u nás Liga sch. maminek.

Každoročně se účastníme třídenních exercicií, na kterých se setkáváme s maminkami z celé naší vlasti na Velehradě. Scházíme se pravidelně každou 1. středu v měsíci, kromě července a srpna na novoměstské faře. Celkem je nás 9.