Čas a místo setkávání

  • Třetí neděli v měsíci od 19:00 do 20:30 ve farní klubovně (poprvé 21. řijna 2018).

Kontaktní osoba

  • Taťáňa Blažková – 603 458 843.

Cílová skupina

  • Modlitební společenství manželů je otevřené pro každého.

Popis

Rádi bychom společně přemýšleli nad texty Písma svatého, katechismu a dalších pokladů učení církve, které nám pomáhají učit se naslouchat Bohu a skrze Něj sobě navzájem. Na programu bude modlitba desátku růžence, zamyšlení nad textem, sdílení a vzájemné obohacení se k otevřenému tématu (kdo jen rád naslouchá, je také vítán), chvály, díky, prosby a po závěrečné modlitbě záleží na každém, zda ještě bude chtít popovídat, nebo jít domů.