Úklid fary

Milí farníci,

je fajn, že se naše farnost začíná aktivně rozrůstat, a že máme místo, kde se můžeme setkávat.

Klubovna byla vytvořena z darů, práce, kreativity a snahy, aby byla místem pro setkávání všech generací, modlitbu, zpěv a veškeré aktivity farnosti, a je na nás, abychom se o ní starali a udržovali ji.

Proto byl vytvořen rozpis služeb.

Nejlépe by bylo uklízet koncem týdne (sobota), protože poslední, největší, skupina je v klubovně v pátek večer, abychom „předali“ klubovnu další skupině čistou. Samozřejmě záleží na možnostech jednotlivých skupinek.

Po každé sólo akci o víkendu (setkání mládeže, přípravy na K-ples, rauty, soukromé akce…) uklidí klubovnu pořádající skupina (vynést koše, vysát, vyklidit myčku, dát nábytek do původního stavu…

Všechny potřebné věci pro úklid, včetně vysavače, najdete v kuchyňce. Pokud by něco docházelo (pytle do koše, jar, houbičky…), nebo něco nefungovalo, napište mi vzkaz do bloku v kuchyňce. Špinavé utěrky a ručníky dávejte do kbelíku, koš lze vynést do popelnice pod schody.

1× do roka bude brigáda, nejspíš na jaře, na mytí oken, záclony…

Věřím, že to společně všechno zvládneme.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nápadů mě kontaktujte.

Vaše Majka Fantová

Rozpis

Úkoly

 • Vynést koše.
 • Zamést schody.
 • Setřít-vysát klubovnu.

Kontakt

 • Marie Fantová – 775 791 104.

Farní scholička

Čas a místo setkávání

 • Středa 17:00-18:00 na faře v malé klubovně

Kontaktní osoby

 • Ivana Petrová – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Popis

Přijímáme nové  členy, hudebníky, zpěváky bez věkové hranice, prostě každého, kdo se chce na tom podílet s námi. Jelikož se chceme zapojit pravidelně na mši sv. 1. neděli v měsíci, která je věnovaná především rodinám s dětmi zpíváme zatím jednodušší písně.

Modlitební společenství manželů

Čas a místo setkávání

 • Třetí neděli v měsíci od 19:00 do 20:30 ve farní klubovně (poprvé 21. řijna 2018).

Kontaktní osoba

 • Taťáňa Blažková – 603 458 843.

Cílová skupina

 • Modlitební společenství manželů je otevřené pro každého.

Popis

Rádi bychom společně přemýšleli nad texty Písma svatého, katechismu a dalších pokladů učení církve, které nám pomáhají učit se naslouchat Bohu a skrze Něj sobě navzájem. Na programu bude modlitba desátku růžence, zamyšlení nad textem, sdílení a vzájemné obohacení se k otevřenému tématu (kdo jen rád naslouchá, je také vítán), chvály, díky, prosby a po závěrečné modlitbě záleží na každém, zda ještě bude chtít popovídat, nebo jít domů.

Sponzorské dary

Vážení farníci, obracíme se na Vás s prosbou o podporu – sponzorský dar – při pořizování věcí, které jsou důležité pro provoz či krásu farnosti / kostelů. Zde uvádíme jejich soupis, který budeme průběžně doplňovat:

VěcČástkaSponzor
5x ministrantský oblek 1 ks = cca 800,- Kč  
Drobné odměny pro ministranty za daný počet odsloužených mší 1 ks = cca 10,- Kč Anonymní dárce
Koberce do klášterního a děkanského kostela Bude upřesněno  
Kvalitní rychlovarná konvice Cca 1000,- Kč Anonymní dárce
Velká, pěkná, snadno udržovatelná kytka do rohu velké klubovny    
Nástěnné hodiny do knihovny, velké a malé klubovny    
Jednotné židle    

Prosím, informujte správce obsahu webu emailem nebo telefonicky, co byste rádi sponzorovali, abychom mohli danou položku zarezervovat.

Služba farnosti

Ježíš nás celým svým životem učí, jak je důležité sloužit druhým. Pokud byste rádi ve své vlastní farnosti přispěli svou službou, můžete se obrátit na zodpovědné osoby:

Akolyté

 • zodpovídá: Luděk Hojný, 732 209 637, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Duchovní péče o nemocné

 • můžete kontaktovat v případě nemoci
 • P. Benedikt Machalík, P. Filip Dušek – kontakty

Hodiny na věži

 • údržba a pravidelné natahování hodin (2x týdně)
 • zodpovídá: Karel Nývlt, 605 201 071, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hudba

 • zodpovídá: ředitel kůru Jiří Tymel, 724 277 863, 491 472 364, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Knihovna

 • zodpovídá: Jiří Retík – knihovna

Květinová výzdoba

 • rozpis na nástěnce
 • zodpovídá: Hana Jandáčková, 733 321 037

Lektorská služba

 • zodpovídá: Jan Ježdík, 602 308 400, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ministranti

 • zodpovídá: Petr Lukeš, 731 646 715

Úklid kostela

 • rozpis na nástěnce
 • zodpovídá:

Úklid fary

 • zodpovídá: Marie Fantová, 775 791 104

Kostelníci

 • děkanský:
 • klášterní:
 • Krčín:
 • Dobenín:
 • Spy:
 • Lhota:
 • Nahořany:
 • Rezek:
 • Jan Nepomucký:
 • hřbitovní:
 • Slavoňov:

Odkazy

Církev

Působiště

Společnost

Svátosti

Sedm svátostí je hlubokým znamením Boží blízkosti člověku. Jestliže má růst náš vztah s nějakým člověkem, musí být živá vzájemná komunikace, touha setkávat se a lépe poznávat. Podobnou cestou musíme jít i ve vztahu s Bohem. Nemůžeme se ho sice dotknout, vidět jeho úsměv nebo ucítit jeho vůni. Ale i v tom nám vychází vstříc. Svěřuje své církvi svátosti, ve kterých se za viditelnými znameními (jako je třeba chléb, víno nebo voda) skrývá jeho neviditelná milost – pomoc, síla, která nás provází a pomáhá nám na naší cestě ke svatosti – plnosti života v Kristu.

Převzato z http://www.katolik.cz/.

Život farnosti

Farnost je společenství všech věřících, přátel a znamení Boží přítomnosti; cítíme se zde jako v rodině – přestože si členy nevybíráme, přijímáme je však jako nové přírůstky do rodiny. Máme zde příležitost čerpat sílu z modlitby a utvrzovat víru ve společenství. Také se učíme praktickému životu, jako například číst a mluvit před druhými lidmi, učíme se spolupráci, je to základ a teorie pro náš život. Farnost nás obohacuje o myšlenky a názory, nic nám nebere, ale co investujeme, to nám vrací.

Církev se ve farnosti uskutečňuje skrze Krista, bohoslužbu, skrze každého z nás, naši touhu být v církvi, skrze kněze, společná setkání a také skrze lidi, které nevidíme, třeba lidi staré, kteří jsou doma a modlí se za nás. Podstatná je komunikace a spolupráce laiků s knězem i mezi sebou navzájem, tolerance, odvaha, snaha něco dělat, a hlavně – vše dělat s Bohem.

Farnost má být místem živoucího společenství, je důležité, aby každý začal sám u sebe, pracoval na sobě. Zamysleme se proto každý, jak můžeme přispět tomuto společenství.

Převzato z http://www.katolik.cz/.

Společenství seniorů

Cílem je vytváření generační sounáležitostí s farností (aby se nikdo necítil opuštěn a sám).

Články

 • Pročtěte si články o jednotlivých aktivitách společenství seniorů.

Čas a místo setkávání

 • Druhá středa v měsíci od 16:00, na faře v klubovně.

Kontaktní osoba

 • Marie Retíková – 491 472 866, 731 830 852, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Popis

Společenství je otevřeno všem zájemců z řad seniorů, všichni jsou srdečně vítáni.

Fotografie

Program

 • Zahajujeme volnou modlitbou,
 • zamyšlení nad naším tématem roku "Žít pokojně" (Deset rad od papeže Jana XXIII.),
 • informace z diecézního centra pro seniory (nabídky společných akcí a pod.), zajímavé nabídky v TV NOE, Proglasu a pod.,
 • podle osobních možností domlouváme návštěvy nemocných, pomoc potřebným…,
 • vzájemné sdílení při čaji,
 • v 18.00h možnost účasti na mši svaté.

Volný (nechronologický) výčet programů schůzek s jejich moderováním (animací) pí M. Retíkovou:

 • Desatero pokoje, Jan XXIII; M. Retíková
 • Roční program 2016 Umění stárnout, Anselm Grün (Smysl stáří, Sebepřijetí, Odevzdání, Stárnout společně, …); M. Retíková
 • Roční program 2017 encyklika papeže Františka „Laudato si“ (podtitul „O péči o společný domov“); M. Retíková
 • O psychologii osobnosti z křesťanského pohledu (přednáška s příklady); A. Hájková
 • Vzpomínka na o. Petra kanovníka Štěpánka, osobní vzpomínky zúčastněných
 • Bolavé věci – Sudety, pohraničí (kauza Bajer, o.Hofman - pravidelné smírné pobožnosti, …); M.Retíková a další
 • Dataprojekce z návštěvy ISRAELe se slovním výkladem (prezentace); K. a M. Nývltovi
 • Setkání seniorů na diecézi v HK, informace z diecéze a diec. tisku, …; M. Retíková
 • Salesiáni , pouť do Itálie, ostatky Dona Boska; Hana a Milan Jandáčkovi
 • „Exkurze“ po kostele Nejsvětější Trojice (NT), seznámení s artefakty, mobiliářem, vitrážemi, etc.; K. Nývlt
 • Dataprojekce Sv. Jan Nepomucký se slovním výkladem (prezentace); K. Nývlt
 • Osobnost Karla arcbisk. Otčenáška (dle dipl. práce T. Policera, TF ČB, akad. rok 2000-1); M. Retíková
 • Dataprojekce Sv.Václav se slovním výkladem (prezentace) a s přítomností ostatků sv. Václava, ke 100. výročí vzniku republiky; K. Nývlt
 • Roráty - výklad, nahrávky a písně s doprovodem na klávesy; A. Hájková
 • Život sr. Angeliky Pintířové, boromejky – výklad a četba z knihy Padá mi to z nebe; M. Laštovicová
 • (Ne)bezpečný věk – nástrahy v seniorském věku, osvětové téma pro seniory s použitím materiálů sociálního odboru MěÚ, - dataprojekce s výkladem; K. Nývlt
 • Nové připravované téma z literatury; exknihovnice Jar. Holá

Římskokatolická farnost
– děkanství Nové Město nad Metují

 • kancelar@farnostnm.cz
 • +420 491 472 127
 • Husovo náměstí 1228
  549 01 Nové Město nad Metují
 • IČ: 46523995

Administrátor farnosti

Úřední hodiny

 • Pondělí 9:00–12:00
 • Úterý 9:00–12:00
 • Středa 10:00–12:00, 15:00–17:00
 • Čtvrtek 9:00–12:00
 • Pátek 9:00–12:00