Fotky ze setkávání seniorů

Roráty, přednáší Anna Hájková u Brailova řádku

„Exkurze“ v kostele NT

Jandáčkovi a společenství seniorů

  

 

Senioři farnosti Nové Město nad Metují - co jsme prožili

Společenství seniorů farnosti Nové Město nad Metují se schází pravidelně o druhé středě v měsíci v 16 hodin v klubovně na faře a to po celý rok mimo letního prázdninového období.

Na začátku před 5 léty jsme si stanovili program, kterého se snažíme držet při každém setkání.

Začínáme volnou modlitbou, do které zahrneme aktuální potřeby současného dění ve světě, společnosti a hlavně naší farnosti, zohledníme liturgické období.

Dobrým vodítkem jsou publikace Petra Piťhy, osvědčily se nám také modlitby Jana Pavla II.

Po modlitbě máme dlouhodobější téma v daném roce.

První rok jsme se zamýšleli nad Desaterem pokoje Jana XXIII. V dalších létech nám dobře posloužila kniha Anselma Grüna Umění stárnout.

Dobrou volbou byly i vzpomínky na osobnosti, které nějakým způsobem ovlivnily naše životní směřování a duchovní formaci (na příklad ve zdejší farnosti P. Petr Štěpánek a schönstatská spiritualita, P. MUDr. Ladislav Kubíček, arcibiskup Karel Otčenášek a „teta“ Marcela, P. Jiří Škoda a další). Zajímavé bylo i setkání se salesiánskou spiritualitou.

V poslední době jsme se zamýšleli nad encyklikou papeže Františka Laudato si a ocenili jsme pořady na toto téma na Radiu Proglas.

Živě debatujeme o zajímavých pořadech na TV NOE i Proglasu, o přečtených knihách atd.

Vzájemné sdílení probíhá při čaji a nějakém moučníkovém překvapení. Také si rádi zazpíváme s klávesovým doprovodem naší milé Anušky.

Naše červnové setkání se zvláště vydařilo. Navštívili jsme Svatou bránu v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové. Milé bylo setkání s P. Tomášem při mši svaté v kapli sv. Klimenta.

Po prázdninách se těšíme na další seniory, kteří mezi nás zavítají.

Společenství seniorů má za sebou jeden rok činnosti

Na začátku jsme se domluvili, že celoročním tématem bude naše snaha žít pokojně. Vodítkem nám bylo deset rad od papeže Jana XXIII.

Cílem našeho setkávání je vytváření generační sounáležitosti s životem ve farnosti. Někteří z farníků jsou už omezeni v pohybu a nemohou na setkání přijít. Mají radost, když je navštívíme a sdílíme spolu i to, čeho se nemohou zúčastnit.

Podle možnosti se snažíme také pomáhat tam, kde naše síly stačí, např. konkrétní pomoc jedné mladé rodině.

Scházíme se pravidelně o druhé středě v měsíci v 16.00 hodin ve farní klubovně. Program našeho setkání vypadá takto:

 • Zahajujeme modlitbou, do které zahrneme aktuální potřeby farnosti, společnosti, dění ve světě…, zohledníme liturgické období.
 • Potom následuje zamyšlení nad daným tématem. Na každém setkání jsme si rozebírali jednu z rad Jana XXIII. A potom jsme se snažili po celý měsíc začlenit do svého každodenního života to, o čem jsme debatovali.
 • Dalším bodem jsou informace z Diecézního centra (nabídky akcí apod.). Dále upozorňujeme na zajímavé programy radia Proglas, Čs. Rozhlasu, TV NOE, nové knihy a pod.

Většinou se rozvine debata o tom, co nás zaujalo. Naše vzájemné sdílení, svědectví, osobní zkušenosti probíhají už při čaji a moučníku a čas obvykle rychle uplyne. Většina z nás potom pokračuje účastí na mši svaté v 18.00 hodin.

Společenství je otevřené pro všechny, kdo chtějí vytvořit farní rodinu a společně sdílet radosti i starosti seniorského věku.

Římskokatolická farnost
– děkanství Nové Město nad Metují

 • kancelar@farnostnm.cz
 • +420 491 472 127
 • Husovo náměstí 1228
  549 01 Nové Město nad Metují
 • IČ: 46523995

Administrátor farnosti

Úřední hodiny

 • Pondělí 9:00–12:00
 • Úterý 9:00–12:00
 • Středa 10:00–12:00, 15:00–17:00
 • Čtvrtek 9:00–12:00
 • Pátek 9:00–12:00