Na začátku jsme se domluvili, že celoročním tématem bude naše snaha žít pokojně. Vodítkem nám bylo deset rad od papeže Jana XXIII.

Cílem našeho setkávání je vytváření generační sounáležitosti s životem ve farnosti. Někteří z farníků jsou už omezeni v pohybu a nemohou na setkání přijít. Mají radost, když je navštívíme a sdílíme spolu i to, čeho se nemohou zúčastnit.

Podle možnosti se snažíme také pomáhat tam, kde naše síly stačí, např. konkrétní pomoc jedné mladé rodině.

Scházíme se pravidelně o druhé středě v měsíci v 16.00 hodin ve farní klubovně. Program našeho setkání vypadá takto:

 • Zahajujeme modlitbou, do které zahrneme aktuální potřeby farnosti, společnosti, dění ve světě…, zohledníme liturgické období.
 • Potom následuje zamyšlení nad daným tématem. Na každém setkání jsme si rozebírali jednu z rad Jana XXIII. A potom jsme se snažili po celý měsíc začlenit do svého každodenního života to, o čem jsme debatovali.
 • Dalším bodem jsou informace z Diecézního centra (nabídky akcí apod.). Dále upozorňujeme na zajímavé programy radia Proglas, Čs. Rozhlasu, TV NOE, nové knihy a pod.

Většinou se rozvine debata o tom, co nás zaujalo. Naše vzájemné sdílení, svědectví, osobní zkušenosti probíhají už při čaji a moučníku a čas obvykle rychle uplyne. Většina z nás potom pokračuje účastí na mši svaté v 18.00 hodin.

Společenství je otevřené pro všechny, kdo chtějí vytvořit farní rodinu a společně sdílet radosti i starosti seniorského věku.

Římskokatolická farnost
– děkanství Nové Město nad Metují

 • kancelar@farnostnm.cz
 • +420 491 472 127
 • Husovo náměstí 1228
  549 01 Nové Město nad Metují
 • IČ: 46523995

Administrátor farnosti

Úřední hodiny

 • Pondělí 9:00–12:00
 • Úterý 9:00–12:00
 • Středa 10:00–12:00, 15:00–17:00
 • Čtvrtek 9:00–12:00
 • Pátek 9:00–12:00