Společenství seniorů farnosti Nové Město nad Metují se schází pravidelně o druhé středě v měsíci v 16 hodin v klubovně na faře a to po celý rok mimo letního prázdninového období.

Na začátku před 5 léty jsme si stanovili program, kterého se snažíme držet při každém setkání.

Začínáme volnou modlitbou, do které zahrneme aktuální potřeby současného dění ve světě, společnosti a hlavně naší farnosti, zohledníme liturgické období.

Dobrým vodítkem jsou publikace Petra Piťhy, osvědčily se nám také modlitby Jana Pavla II.

Po modlitbě máme dlouhodobější téma v daném roce.

První rok jsme se zamýšleli nad Desaterem pokoje Jana XXIII. V dalších létech nám dobře posloužila kniha Anselma Grüna Umění stárnout.

Dobrou volbou byly i vzpomínky na osobnosti, které nějakým způsobem ovlivnily naše životní směřování a duchovní formaci (na příklad ve zdejší farnosti P. Petr Štěpánek a schönstatská spiritualita, P. MUDr. Ladislav Kubíček, arcibiskup Karel Otčenášek a „teta“ Marcela, P. Jiří Škoda a další). Zajímavé bylo i setkání se salesiánskou spiritualitou.

V poslední době jsme se zamýšleli nad encyklikou papeže Františka Laudato si a ocenili jsme pořady na toto téma na Radiu Proglas.

Živě debatujeme o zajímavých pořadech na TV NOE i Proglasu, o přečtených knihách atd.

Vzájemné sdílení probíhá při čaji a nějakém moučníkovém překvapení. Také si rádi zazpíváme s klávesovým doprovodem naší milé Anušky.

Naše červnové setkání se zvláště vydařilo. Navštívili jsme Svatou bránu v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové. Milé bylo setkání s P. Tomášem při mši svaté v kapli sv. Klimenta.

Po prázdninách se těšíme na další seniory, kteří mezi nás zavítají.

Římskokatolická farnost
– děkanství Nové Město nad Metují

 • kancelar@farnostnm.cz
 • +420 491 472 127
 • Husovo náměstí 1228
  549 01 Nové Město nad Metují
 • IČ: 46523995

Administrátor farnosti

Úřední hodiny

 • Pondělí 9:00–12:00
 • Úterý 9:00–12:00
 • Středa 10:00–12:00, 15:00–17:00
 • Čtvrtek 9:00–12:00
 • Pátek 9:00–12:00