Roráty, přednáší Anna Hájková u Brailova řádku

„Exkurze“ v kostele NT

Jandáčkovi a společenství seniorů