Farnost je společenství všech věřících, přátel a znamení Boží přítomnosti; cítíme se zde jako v rodině – přestože si členy nevybíráme, přijímáme je však jako nové přírůstky do rodiny. Máme zde příležitost čerpat sílu z modlitby a utvrzovat víru ve společenství. Také se učíme praktickému životu, jako například číst a mluvit před druhými lidmi, učíme se spolupráci, je to základ a teorie pro náš život. Farnost nás obohacuje o myšlenky a názory, nic nám nebere, ale co investujeme, to nám vrací.

Církev se ve farnosti uskutečňuje skrze Krista, bohoslužbu, skrze každého z nás, naši touhu být v církvi, skrze kněze, společná setkání a také skrze lidi, které nevidíme, třeba lidi staré, kteří jsou doma a modlí se za nás. Podstatná je komunikace a spolupráce laiků s knězem i mezi sebou navzájem, tolerance, odvaha, snaha něco dělat, a hlavně – vše dělat s Bohem.

Farnost má být místem živoucího společenství, je důležité, aby každý začal sám u sebe, pracoval na sobě. Zamysleme se proto každý, jak můžeme přispět tomuto společenství.

Převzato z http://www.katolik.cz/.

Římskokatolická farnost
– děkanství Nové Město nad Metují

 • kancelar@farnostnm.cz
 • +420 491 472 127
 • Husovo náměstí 1228
  549 01 Nové Město nad Metují
 • IČ: 46523995

Administrátor farnosti

Úřední hodiny

 • Pondělí 9:00–12:00
 • Úterý 9:00–12:00
 • Středa 10:00–12:00, 15:00–17:00
 • Čtvrtek 9:00–12:00
 • Pátek 9:00–12:00