Nové Město nad Metují

50°20'26.46"N, 16°09'38.28"E

Kaplička starého původu stojí na jihovýchodním okraji rovinné loučky přiléhající k hradnímu příkopu rozvalin hradu Výrova na straně jedné a dotýká se zářezu staré úvozové cesty vedoucí z Klopotovského údolí, resp. od řeky Metuje, na straně druhé. Soudí se, že zasvěcení vypovídá i o jejím stáří, stejně jako zdivo její.

Ke zmíněnému umístění kapličky u obtížné úzké a strmé vozové cesty se nabízí myšlenka potřeby pomoci v nouzi u lidí dříve tu jezdících a putujících, jež mohla vést až k jejímu postavení.

Pokud známo r. 1938 kaplička rozsáhleji opravena a dále opět opravena až r. 2002 obcí, v návaznosti na pořízení nové výmalby z aktivity novoměšťačky V. Kozákové, navazující na její školní práci.

Čtrnáct pomocníků v nouzi je název různorodé skupiny světců. Je domněnka, že jejich kult vznikl v Německu. Úcta ke 14 pomocníkům v nouzi se objevuje již od 9. století. A její rozšíření ve 13. a 14. století souvisí s tehdejší dobou rozvratu, válek a epidemií. Ve 14. století již byli uctíváni také v Řezně.

Do této skupiny světců patří: sv. Achác, sv. Barbora, sv. Blažej, sv. Cyriak, sv. Dionýsius, sv. Erasmus, sv. Eustach, sv. Jiljí, sv. Jiří, sv. Kateřina Alexandrijská, sv. Kryštof, sv. Markéta, sv. Pantaleon z Nikomed a sv. Vít, často uváděných v jiných tvaroslovných a jazykových názvech. Podle Anselma Grüna má úcta ke čtrnácti sv. pomocníkům svůj původ v dobách velkého soužení, hladu, válek a morových epidemií.

A je to právě Anselm Grün, kdo svou filosofií stran 14 pomocníků, ovlivnil výtvarný přístup V. Kozákové k nové výmalbě.

V sousedství kapličky stojí dřevěné Velkopáteční kříže – na Velký pátek tu vznikla, z aktivity mladých z CŘK na připomínku Kristova utrpení, místní tradice křížové cesty s nesením kříže od kostela Nejsvětější Trojice, provázeném modlitbami při 14 zastaveních.

Hrad Výrov sám není dobře časově zařaditelný. Orientačně okolo 14. století. Jedna písemná zmínka je z r. 1484, ale již do začátku 16. století hrad zpustl.

Stal se však románovým dějištěm Jiráskova díla Husitský král a je opředen pověstmi (např. černý pes s plamennýma očima).

Dnes je z Juránkovy vyhlídky, na něm umístěné, krásný výhled na historickou část Nového Města nad Metují. Vidět jsou čtyři domy Boží: děkanský kostel Nejsvětější Trojice, kostelík sv. Jana Nep., zámek v němž je kaple sv. Kříže, klášterní kostel narození PM a to, co dnes již možné vidět není, než duchovním zrakem, kostel sv. Salvátora. Za zády přitom máte kapličku 14 pomocníků.

Karel V. Nývlt


Prohlídka je možná přes mřížku kdykoliv.

Umístění budovy

Římskokatolická farnost
– děkanství Nové Město nad Metují

 • kancelar@farnostnm.cz
 • +420 491 472 127
 • Husovo náměstí 1228
  549 01 Nové Město nad Metují
 • IČ: 46523995

Administrátor farnosti

Úřední hodiny

 • Pondělí 9:00–12:00
 • Úterý 9:00–12:00
 • Středa 10:00–12:00, 15:00–17:00
 • Čtvrtek 9:00–12:00
 • Pátek 9:00–12:00