Školní rok 2020/2021

STŘEDA - 16:00 2.stupeň ZŠ (P. Benedikt Machalík)

ČTVRTEK - 18:00 SŠ (P. Filip Dušek) - možnost změny času podle dojíždění

PÁTEK - 13:45 1.-4. třída ZŠ (pí. Marie Venclová) - velká klubovna

           - 14:00 5. třída ZŠ (P. Filip Dušek) - malá klubovna

- všechny skupiny se scházejí na faře

PROVODOV-ŠONOV - STŘEDA - 13:00 (sestry Karla a Lucie) - ve škole