Zápis PRF – souhrn, 27. března 2011

Setkání PRF v neděli 27. března 2011 zahájil P. Vladimír Janouch společnou modlitbou. Stěžejním bodem bylo představení výsledků ankety o životě farnosti, která probíhala ve dnech 20. 2. – 13. 3. 2011. V závěru prezentace byl naznačen další postup jak s těmito získanými údaji, návrhy a připomínkami následně pracovat. V souvislosti s výsledky ankety byla nastolena otázka přijetí pastoračního asistenta na částečný úvazek. Je tedy nutné konkrétně promyslet způsob jeho financování a náplň práce. V nejbližší době je třeba zlepšit způsob informování o dění ve farnosti a budovat mezilidské vztahy.

V dalším bodu byly sděleny informace o přípravách duchovní obnovy ve dnech 8. 5. – 14. 5. 2011. Diskuze nad návrhem programu obnovy, který připravili karmelitáni, bude příští setkání PRF. Ještě před Velikonocemi proběhne velký úklid děkanského kostela, jemuž má předcházet otření prachu a pavučin z hůře dostupných míst v kostela.