Biřmování

Proč se máme nechat biřmovat?

Na tuto otázku by se dalo odpovědět protiotázkou: „K čemu být dospělý?“ Biřmování je pro křesťana síla, která mu pomáhá k dospělosti ve víře. Biřmovat se nemá nechávat ten, kdo již dospělý je – to by biřmován nemohl být nikdo. Biřmování je velkorysý dar Ducha svatého, který Církev rozděluje těm, kteří touží po růstu svého života ve víře.

Jedna z věcí, která odlišuje děti od dospělých, je schopnost živit sebe sama i své blízké. V duchovním rozměru člověk, který žije svou víru pouze kvůli sobě, je duchovně nedospělý. Ještě nedozrál, aby začal obohacovat i druhé. Ježíš nás volá, abychom přinášeli užitek. To, ale nemůžeme dělat sami ze sebe. Proto tato svátost.

Jako všechny svátosti Církve i tato vyžaduje určité rozumové a bytostné pochopení od toho, kdo ji přijímá. Proto přijetí svátosti biřmování předchází příprava, která trvá většinou více než půl roku. Ve chvíli, kdy je člověk připraven k přijetí svátosti biřmování, účastní se obřadu, při němž mu biskup pomaže čelo a tímto aktem dostane věřící navždy mimořádný dar Ducha svatého, který v něm rozvíjí dospělý život víry.

Svátost biřmování se uděluje jen jednou za život, kolem věku, kdy člověk dosáhne schopnosti sám se zodpovědně rozhodovat (od 14 let, horní věková hranice neomezena) – žadatel musí být pokřtěný.

Svátost biřmování se uděluje zpravidla hned několika lidem, kteří se připravují společně; ale v odůvodněných případech je možné i individuální příprava a udělení svátosti. V naší farnosti bývá příprava zhruba jednou za čtyři roky. Máte-li o svátost biřmování zájem, kontaktujte naši farní kancelář.