Žehnání

Příchodem Božího Syna do tohoto světa je požehnáno vše, čeho se dotkl. Věc či osoba, které jsou žehnány jsou svěřovány do zvláštní Boží ochrany.

Duchovní může žehnat běžné věci lidského života, které slouží k dobrým účelům (domy, byty, dopravní prostředky atd.) Žehnání se především soustřeďuje na předměty, které nás odkazují na Boha – křížky, obrazy svatých, růžence atd.

Chcete-li požehnat nějaký předmět nebo pokud chcete požehnat váš domov, obraťte se na nás.