Novinky

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020

Děkujeme všem dětem, vedoucím skupinek i štědrým dárcům, kteří s námi podpořili dobrou věc.

Večer mladých 20.1.

Srdečně zveme na večer mladých s názvem "Boží plán s mým životem aneb Když život nejde podle mých představ"

Kdy: 20.1.2020

Kde: Nové Město nad Metují

Začátek: 18:00 mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice na Husově náměstí

Konec: kolem 22. hodiny

Akce je určena pro mladé ve věku přibližně 14 - 26 let. Budeme rádi, když se pochlubíte svým kuchařským umem a přinesete s sebou něco dobrého na zub. 

Těší se na Vás 

Kateřina Vydláková a Michal Matyska - vikariátní zástupci pro mládež
P. Jan Lukeš - vikariátní kaplan pro mládež
P. Benedikt Machalík - speciální host
 
Večer s Komenským

Místo 1. ekumenického setkání se v pátek 10. 1. od 18:00 uskuteční ve sborovém domě Církve bratrské Večer s Komenským. Úvodní slovo pronese doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., poté proběhne vernisáž výstavy Příběhy lidskosti a nakonec divadelní představení Víti Marčíka Labyrint světa. Podrobnosti naleznete na plakátu.

Žehnání vína

Na svátek sv. Jana požehnáme na mši sv. od 16h víno.

Plánovací kalendář a kniha návštěv

Milí farníci a uživatelé společných prostor,

jsme rádi, že nově zařízená kuchyňka a klubovna na faře slouží k setkávání různých společenství, skupin a dalších aktivit. Děkujeme, že velká většina z vás dodržuje pravidla stanovená pro údržbu a úklid společných prostor. 

V minulém školním roce se několikrát stalo, že se ve stejném termínu konalo více akcí najednou, skupiny o sobě vzájemně nevěděly a nastala různá nedorozumění a zmatky. Tomu bychom chtěli předejít zavedením plánovacího kalendáře. Pravidelné akce proto nahlaste co nejdříve pastorační asistentce. Konání mimořádných akcí po domluvě s otcem Benediktem také hlaste pastorační asistentce. 

Přestože většina skupin si již zvykla před odchodem klubovnu i kuchyňku uklidit, aby zde i ostatní mohli prožít příjemné chvíle v pěkném a čistém prostředí, občas bylo nutné řešit i "nepříjemné překvapení" - proto zavádíme také knihu návštěv. Prosíme, abyste po skončení každé akce zapsali do knihy datum, jméno zodpovědné osoby, kontaktní telefon a podpis, kterým stvrzujete, že společné prostory předáváte v pořádku. 

Děkujeme za pochopení a přejeme vám hezké chvíle. 

Prosba
Milí farníci,
 
- také rádi prožijete bohoslužby v čistém a pěkně upraveném kostele?
- přejete si, aby se i ostatní příchozí - náhodní návštěvníci a turisté - cítili v našem kostele dobře?
- záleží vám na tom, aby byl náš chrám důstojným místem pro přebývání Pána mezi námi?
 
Pro děkanský kostel naléhavě hledáme nové a obětavé pomocníky a pomocnice pro PRAVIDELNÝ ÚKLID a ZDOBENÍ KVĚTIN.
Zkusme se domluvit a vytvořit více skupin, abychom ulevili těm, kdo tuto službu vykonávají již dlouhou dobu a s přibývajícím věkem jim ubývá zdraví i sil...
Můžete se přihlásit ve farní kanceláři!

Úklid fary

Děkujeme všem farníkům, kteří pomáhají s úklidem společných prostor fary a zároveň prosíme, o aktivní zapojení se do společného úklidu fary všech společenství dle rozpisu.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nápadů kontaktujte Majku Fantovou, která si úklid vzala na starosti.

Facebook farnosti

Nabídku událostí a fotky z akcí naleznete také na Faceboooku. Stránku je veřejná, je tedy možné ji navštívit i bez vytvoření účtu na fb. 

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Načítám ohlášky...

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

Načítám aktuální bohoslužby...

Přejít na Aktuální bohoslužby