Novinky

Křížová cesta 2020 vedená Svatým otcem Františkem

Letos se bohužel nevydáme na společnou křížovou cestu na Výrov, ani nemáme možnost bdít u Božího hrobu. Pokud byste ale chtěli, můžete se zúčastnit velkopáteční křížové cesty společně s papežem Františkem ve 21 hod. na TV Noe. Pokud nestihnete přímý přenos, texty této křížové cesty naleznete ZDE

Svatý týden

V úterý 7.4. bude možnost od 15:00 do 17:00 v děkanském kostele přistoupit ke svátosti smíření. 

Na Zelený čtvrtek 9. 4. od 15:00 do 16:00 bude možnost v děkanském kostele přijmout Nejsvětější Svátost.

Dodržujme bezpečnostní opatření, která ochrání kněze i farníky. V kostele může být najednou deset lidí se zahalenými ústy a nosem ve dvoumetrových odstupech.

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

V uvedených časech bude možné se připojit k živému vysílání bohoslužeb z naší farnosti. Návod na připojení se k přenosům najdete v dalším příspěvku

 

PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB Z NAŠÍ FARNOSTI

Milí farníci!

Máme pro Vás skvělou zprávu! Zítra na Květnou neděli 5.4. se v 9:00 uskuteční první přímý přenos mše svaté z našeho děkanského kostela Nejsvětější Trojice. Mši svatou budou sloužit naši farní kněží – otec Benedikt a otec Jaroslav – my se k nim můžeme připojit skrze obrazovky v našich domovech. Vysílat se budou také všechny obřady od Zeleného čtvrtka až po Boží hod Velikonoční. Poté všechny následující neděle až do doby, kdy se opět budeme moci osobně setkat v kostelích.

Prosíme rozšiřte tuto informaci mezi další farníky a své blízké, ať se můžeme opět spojit jako jedno farní společenství.

Jak se k vysílání připojit?

  1. Klikněte na odkaz "živé vysílání" v levé horní části této stránky
  2. Vyberte vysílání s dnešním datem, kde je nápis ŽIVĚ

Jak nepřijít o další přenosy? (NENÍ PODMÍNKOU SLEDOVÁNÍ PŘENOSŮ)

  1. Klikněte na ikonku Odebírat (tuto možnost lze využít pouze, pokud máte účet Google či Fb)
  2. Poté klikněte na zvoneček a vyberte vše

Děkujeme všem, kteří po technické stránce tyto přenosy zajistili. Aktuální informace ohledně časů bohoslužeb naleznete zde či na fb stránce farnosti, na kterou naleznete odkaz také v horní části stránky.

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

Milí věřící, bratři a sestry,

Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.
 
Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme.
 
Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.
 
Z celého srdce Vám žehnáme
 
Čeští a moravští biskupové

Candle in the window | Window candles, Candles, Candle lanterns

BISKUP: JAK SLAVIT LETOŠNÍ VELIKONOCE

Online Mše svaté, mobilní aplikace Breviář, videa o liturgii a o rodinné modlitbě, internetové návody, jak slavit domácí bohoslužbu, ale i "staré dobré" formy - nákup pro sousedy, každodenní telefonát babičce, která nesmí z domu.
Biskup Jan Vokál vydal doporučení, jak oslavit letošní neobvyklé Velikonoce se zavřenými kostely. Inspirujte se jím tady

Na obrázku může být: one or more people a outdoor

Pastýřský list biskupa královéhradeckého Jana Vokála ke konci postní doby

"Učme se milovat a objímat svůj kříž!"

Milovaní bratři a sestry v Kristu,

křesťan se pozná nikoliv podle toho, že nese svůj kříž, ale podle toho, jak jej nese: miluje jej a objímá, čímž se podobá Pánu. Přijímá svůj kříž s láskou stejně jako On, když Ho vedli na popraviště, kde jej proměnil v nástroj spásy....

Celý list naleznete ZDE

Nejspolehlivější přísun novinek

Chcete mít neustálý přehled o dění nejen v naší farnosti? Sledujte facebookovou stránku farnosti, která je dostupná všem i bez vytvoření účtu. Připraveny jsou pro Vás každodenní tipy, jak prožívat tuto nelehkou dobu, najdete zde fotky z farních akcí i nejdůležitější novinky ze života církve.

Katolický týdeník

Po dobu mimořádných vládních opatření, kdy není zcela možné kvůli zavřeným kostelům Katolický týdeník doručit věřícím, tak jako to bylo dříve běžné, rozhodla společnost Katolický týdeník, s.r.o. zpřístupnit noviny ke stažení zdarma na svých webových stánkách! Za tuto možnosti celé redakci Katolického týdeníku děkujeme a pevně věříme, že si Katolický týdeník díky této možnosti najde nové čtenáře!

ZRUŠENÍ AKCÍ

Milí farníci,

z důvodu karantény jsou zrušeny všechny akce farnosti. Tudíž PLÁNOVANÁ BRIGÁDA NA ÚKLID DĚKANSKÉHO KOSTELA (původně na sobotu 28. 3.) SE ODKLÁDÁ.

Děkujeme, že chcete pomoci, ale raději zůstávejte, prosíme, doma a chraňte sebe i své okolí. Pro úklid bude stanovený nový termín, až se zlepší situace. 

Děkujeme za pochopení, přejeme všem hodně zdraví a požehnání

Duchovní přijímání

Jak prožívat liturgii v čase bez liturgie? Jak duchovní přijímání vykonat? A jedná se o to samé, jako když přijímáme eucharistii při mši svaté?

Odpovědi na tyto otázky se dozvíte ve videu, které v pro současnou situaci vytvořil portál Liturgie.cz.

https://youtu.be/XeMmdDUw-uc

Dopis farníkům

Milí farníci,

chci Vás moc pozdravit a ujistit o skutečnosti, že i když prožíváme těžké postní období, pořád tvoříme putující, živé farní společenství.

V textu první postní neděle od evangelisty Matouše jsme četli, jak Duch vyvedl Ježíše na poušť. Poušť není zrovna místo, kde se člověk cítí bezpečně, a už vůbec ne šťastně. Právě naopak, člověk prožívá samotu, vyprahlost a chce opustit místo, kde není život.

Ježíš byl vyveden na poušť, aby nás naučil rozeznávat v našich životech vše podstatné, dobro a zlo, užitečné od neužitečného, překonávat strach a nejistotu. Text evangelia nezachycuje triumfalizmus nad pokušením, ale radost ze svobodného rozhodnutí vítězit nad zlem, což z nás činí lidi svobodné a šťastné.  Příklad našeho Mistra ať nás inspiruje a pomáhá.

Přiznávám, že strach mám i já, ale ne o sebe, ale o Vás. V kapli sloužím každý den mši svatou a snažím se myslet na každého z Vás. Přemýšlím, co asi děláte, někdo se třeba připravuje na zkoušky, nebo jak zvládají naši nemocní své utrpení, nebo samotu. Chci Vás ujistit, že jste v mém srdci, myšlenkách, a hlavně v modlitbách. Skutečnost, že se fyzicky nevnímáme, neznamená, že hasne naše láska k Pánu, nebo k farnímu společenství. Momentální prožívání naší „pouště“ nás nesmí zarmucovat, ale právě naopak, hledat ve svém nitru vše dobré, silné a krásné. Každé, třeba i malé, duchovní vítězství z nás činí lidí milující Boha a bližního. Ještě jednou Vás ujišťuji o modlitbě a přeji celému farnímu společenství milost Boží, ochranu Panny Marie, pevné zdraví a trpělivost.

                                                           Váš o. Benedikt

Zpovídání a úřední hodiny
Zpovědní služba ve farnosti:
Úterý - děkanský kostel od 9:00 do 12:00 P. Jaroslav Kolbaba
 
Pátek - děkanský kostel od 15:00 do 17:00 P. Benedikt R. Machalík
 
Dočasně úřední hodiny jen ve středu od 10:00 do 12:00, odpoledne od 15:00 do 17:00.
Přehled mší

Plánovací kalendář a kniha návštěv

Milí farníci a uživatelé společných prostor,

jsme rádi, že nově zařízená kuchyňka a klubovna na faře slouží k setkávání různých společenství, skupin a dalších aktivit. Děkujeme, že velká většina z vás dodržuje pravidla stanovená pro údržbu a úklid společných prostor. 

V minulém školním roce se několikrát stalo, že se ve stejném termínu konalo více akcí najednou, skupiny o sobě vzájemně nevěděly a nastala různá nedorozumění a zmatky. Tomu bychom chtěli předejít zavedením plánovacího kalendáře. Pravidelné akce proto nahlaste co nejdříve pastorační asistentce. Konání mimořádných akcí po domluvě s otcem Benediktem také hlaste pastorační asistentce. 

Přestože většina skupin si již zvykla před odchodem klubovnu i kuchyňku uklidit, aby zde i ostatní mohli prožít příjemné chvíle v pěkném a čistém prostředí, občas bylo nutné řešit i "nepříjemné překvapení" - proto zavádíme také knihu návštěv. Prosíme, abyste po skončení každé akce zapsali do knihy datum, jméno zodpovědné osoby, kontaktní telefon a podpis, kterým stvrzujete, že společné prostory předáváte v pořádku. 

Děkujeme za pochopení a přejeme vám hezké chvíle. 

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Načítám ohlášky...

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

Načítám aktuální bohoslužby...

Přejít na Aktuální bohoslužby