Nadcházející události

Setkání vedoucích skupinek 3 králů
"Dětská půlnoční" s doprovodem Harmonů
Půlnoční mše

Přejít na Kalendář

Novinky

Setkání vedoucích skupinek tří králové sbírky

Hledáme vedoucí skupinek a spolupracovníky pro Tříkrálovou sbírku 2020

Informační schůzka a předání pokladniček pro vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky 2020, proběhne v neděli 15. 12. 2019 v 10:00 hodin na faře v Novém Městě nad Metují.

Roman Vencl
koordinátor TKS
tel: 731 604 780
vencl.roman@email.cz

 

Betlémské světlo

"Betlémské světlo"
...aneb "pokoj ve mne - pokoj s Tebou"... jak zní titulek rozšířené akce "Betlémské světlo". Skauti z Nového Města nad Metují pro Vás zajistili dovoz a rozdávání světla přímo v našem bydlišti. Srdečně jste zváni všichni, kdo o světlo budete mít zájem. Světlo se každý rok zapálí v Betlémě, odkud je dále rozváženo vlakovými koridory. Více o "Betlémském světlu" si můžete přečíst na www.betlemskesvetlo.cz.

Případné dotazy, směřujte na vedoucího akce: Tomáš Jirounek (tomasjirounek@gmail.com, +420 732 753 400)

Pečení perníčků

Přijďte v neděli 8.12. po mši sv. v 9h na faru! Od 10 hodin zveme všechny děti a jejich rodiče na společné povídání o Vánocích a pečení perníčků.

Více informací na plakátu 

Plánovací kalendář a kniha návštěv

Milí farníci a uživatelé společných prostor,

jsme rádi, že nově zařízená kuchyňka a klubovna na faře slouží k setkávání různých společenství, skupin a dalších aktivit. Děkujeme, že velká většina z vás dodržuje pravidla stanovená pro údržbu a úklid společných prostor. 

V minulém školním roce se několikrát stalo, že se ve stejném termínu konalo více akcí najednou, skupiny o sobě vzájemně nevěděly a nastala různá nedorozumění a zmatky. Tomu bychom chtěli předejít zavedením plánovacího kalendáře. Pravidelné akce proto nahlaste co nejdříve pastorační asistentce. Konání mimořádných akcí po domluvě s otcem Benediktem také hlaste pastorační asistentce. 

Přestože většina skupin si již zvykla před odchodem klubovnu i kuchyňku uklidit, aby zde i ostatní mohli prožít příjemné chvíle v pěkném a čistém prostředí, občas bylo nutné řešit i "nepříjemné překvapení" - proto zavádíme také knihu návštěv. Prosíme, abyste po skončení každé akce zapsali do knihy datum, jméno zodpovědné osoby, kontaktní telefon a podpis, kterým stvrzujete, že společné prostory předáváte v pořádku. 

Děkujeme za pochopení a přejeme vám hezké chvíle. 

Prosba
Milí farníci,
 
- také rádi prožijete bohoslužby v čistém a pěkně upraveném kostele?
- přejete si, aby se i ostatní příchozí - náhodní návštěvníci a turisté - cítili v našem kostele dobře?
- záleží vám na tom, aby byl náš chrám důstojným místem pro přebývání Pána mezi námi?
 
Pro děkanský kostel naléhavě hledáme nové a obětavé pomocníky a pomocnice pro PRAVIDELNÝ ÚKLID a ZDOBENÍ KVĚTIN.
Zkusme se domluvit a vytvořit více skupin, abychom ulevili těm, kdo tuto službu vykonávají již dlouhou dobu a s přibývajícím věkem jim ubývá zdraví i sil...
Můžete se přihlásit ve farní kanceláři!

Úklid fary

Děkujeme všem farníkům, kteří pomáhají s úklidem společných prostor fary a zároveň prosíme, o aktivní zapojení se do společného úklidu fary všech společenství dle rozpisu.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nápadů kontaktujte Majku Fantovou, která si úklid vzala na starosti.

Facebook farnosti

Nabídku událostí a fotky z akcí naleznete také na Faceboooku. Stránku je veřejná, je tedy možné ji navštívit i bez vytvoření účtu na fb. 

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Načítám ohlášky...

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

Načítám aktuální bohoslužby...

Přejít na Aktuální bohoslužby