Nadcházející události

Setkání manželů
Úklid hřbitovního kostela
Večer chval
Vietnam, Kambodža, Thajsko – promítání P. Linharta

Přejít na Kalendář

Novinky

Renovace farních stránek

Pravidelně se scházíte? Pomozte nám aktualizovat seznam společenství naší farnosti!

Prosíme všechna společenství, která fungují v naší farnosti, aby o sobě dala vědět, abychom mohli aktualizovat informace na farních stránkách i v kostele.

Do 31.10. napište email na adresu: hanca.jezdikova@gmail.com ve kterém uvedete:

 • Název společenství
 • Čas, místo a pravidelnost setkávání
 • Pro koho je společenství určeno (+zda přijímá nové členy)
 • Krátký text o společenství (pozvánka pro ostatní, náplň programu, účel scházení,…)
 • Kontaktní osobu - jméno, email, tel. číslo (číslo bude použito pouze pro interní účely ->nebude zveřejněno na farních stránkách)
 • Můžete připojit ilustrační fotografii (max. 3)

Případné dotazy směřujte na Hanu Ježdíkovou: hanca.jezdikova@gmail.com

                                                                    723 081 642

Facebooková stránka farnosti: www.facebook.com/farnostnm/

Koncert Polyfonního sdružení

Srdečně Vás zveme na koncert ke 20. výročí založení Polyfonního sdružení. Koncert se uskuteční 20. 10. v 17:00 v kostele Nejsvětější Trojice.

Plakát ZDE

Modlitební společenství manželů

Modlitební společenství manželů je otevřené pro každého. Rádi bychom společně přemýšleli nad texty Písma svatého, katechismu a dalších pokladů učení církve, které nám pomáhají učit se naslouchat Bohu a skrze Něj sobě navzájem.

Každou třetí neděli v měsíci se budeme v čase od 19:00 do 20:30 hodin setkávat ve farní klubovně. Na programu bude modlitba desátku růžence, zamyšlení nad textem, sdílení a vzájemné obohacení se k otevřenému tématu (kdo jen rád naslouchá, je také vítán), chvály, díky, prosby a po závěrečné modlitbě záleží na každém, zda ještě bude chtít popovídat, nebo jít domů J.

Poprvé se sejdeme 21. 10. 2018.

Návrh témat (témata je možné podle zájmu změnit):

 • Manželský slib v každodenním životě
 • Pouto vzájemné lásky (účast na lásce Krista, neviditelné pouto, které vede k viditelným skutkům)
 • Zrání manželské lásky (a účinek svátostí)
 • Integrace touhy (proč stojí za to usilovat o ctnosti)
 • Jak se vyhnout vzájemnému odcizení se (žádostivosti)
 • Píseň písní a kniha Tobijáš ve světle manželské lásky
 • 1 Kor 13,4-7
 • Modlitba v rodině
 • Lze dětem v dnešním světě předat víru?
 • Jídlo v Bibli
Vietnam, Kambodža, Thajsko – promítání P. Linharta

Akademické týdny Vás srdečně Vás zveme na cestopisnou přednášku s názvem:
Vietnam – Kambodža – Thajsko, aneb jde na mne spaní

Přednáška se uskuteční v Kině 70 v Novém Městě nad Metují ve středu 7. listopadu 2018 od 18 hodin.

Vstupné (na místě):
- dospělí 60 Kč
- studenti, důchodci, děti 40 Kč

https://www.akademicketydny.cz/vietnam-kambodza-thajsko

Večer chval

Přijďte spolu s námi vzdát písněmi a modlitbou chválu našemu Pánu. 

Srdečně Vás zveme na Večer chval v kostele sv. Ducha v Krčíně v 18:30. 

Plakát ZDE

Svátost biřmování

Od 19. 10. začne příprava na biřmování, zájemci musí být starší 14 let. Zapisování bude probíhat do 19. 10. u kněží. Podle zájmu a věku budou biřmovanci rozděleni do skupin.

Více informací o svátosti biřmování naleznete ZDE.

Zápis PRF - 9. září 2018

Shrnutí jednání pastorační rady farnosti naleznete zde.

Ministrantské schůzky 2018/2019
Ministrantske schůzky jsou zaměřené pro chlapce ve věku základní školy a konají se každou středu od 17 hodin pod vedením Petra Lukeše. Od 18 hodin následuje služba v praxi, aneb aktivní ministrantská služba při mši svaté. Kromě výuky liturgickych úkonů a úkolů ministranta nechybí hry, výlety, budování vlastní klubovny, společná modlitba a další zajímavé činnosti.
Buď i Ty nástrojem krásy liturgie a přijď mezi nás - první setkání se koná 3. 10. 2018.
Výuka náboženství 2018/2019

ZŠ Komenského - úterky: 1.-2. třída od 13:00 ve škole, začínáme od 2. 10. 2018; 3.-5. třída, začínáme od 14:00 na faře od 11. 9. 2018

ZŠ Krčín - pátky, 1.-6. třída od 13:00 hod., začínáme od 7. 9. 2018

ZŠ Provodov - středy, 1.-5. třída od 13:00 hod., začínáme od 5. 9. 2018

2. stupeň všech škol - pondělky od 15:00 hod., začínáme od 10. 9. 2018 (podle počtu dětí je možné, že budou vytvořeny dvě skupiny)

Společenství dívek 2018/2019

V pátek dne 7. 9. 2018 se od 14:30 do 15:30 sejde společenství dívek, které vede Eva Pelikánová. Jsou zvána všechna děvčata první až páté třídy. Těšit se můžete na příjemně strávený čas společně s druhými a s Bohem, ve kterém si najdeme prostor na zajímavé povídání, hry a tvoření.

Facebook farnosti

Nabídku událostí a fotky z akcí naleznete také na Faceboooku. Stránku je veřejná, je tedy možné ji navštívit i bez vytvoření účtu na fb. 

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Načítám ohlášky...

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

Načítám aktuální bohoslužby...

Přejít na Aktuální bohoslužby