Chvála Kristu

Vítejte v internetové prezentaci novoměstské farnosti. Na této stránce naleznete shrnutí toho aktuálně nejdůležitějšího, další informace jsou dostupné z horní nabídky. Stránky jsou tvořeny farníky a pro farníky, patříte-li tedy do této skupiny, nebojte se zapojit – můžete poskytnout fotografie, upozornit na chyby a neaktuální informace, rozšířit obsah… Ozvěte se, prosíme, správci stránek (viz kontakty).

 

Nadcházející události

Akademické týdny

Přejít na Kalendář

Novinky

Změna duchovní správy farnosti

Dne 25. 7. 2017 odchází na nové působiště do Římskokatolické farnosti Krouna děkan Vladimír Janouch, který v naší farnosti sloužil téměř 15 let. Děkujeme velmi za jeho obětavou službu. Duchovní správu Římskokatolické farnosti – děkanství Nové Město nad Metují přebírá ve stejném dni administrátor P. Bc. Benedikt Rudolf Machalík, OPraem. Oběma vyprošujeme hojnost Božích milostí a Boží požehnání pro jejich kněžskou službu.

Noc kostelů

Římskokatolická farnost – děkanství Nové Město nad Metují Vás zve 9. června do kostela Nejsvětější Trojice na Husově náměstí.

  • 15:00 Adorace
  • 15:30 Modlitba růžence
  • 16:00 Mše svatá
  • 17:00 Navštívení kaplí, které nejsou běžně otevřené: Rezek, Spy, Lhota, Nahořany (odjezd na okružní cestu je od fary)
  • 17:00 Odvaha otce Karola – animovaný film o životě sv. Jana Pavla II. (vhodné pro děti i dospělé)
  • 18:30 Písmo svaté – zajímavá přednáška o Novém zákoně doc. Jaroslava Brože Th.D., S.S.L., katolického kněze, předního českého biblisty a vedoucího katedry biblických věd KTF UK; diskuze
  • 20:00 Zpěvy Taizé – meditativní zpěv pocházející z křesťanské ekumenické komunity v Taizé z Francie
  • 20:30 Inspirace Gregoriánským chorálem – Schola od Nejsvětější Trojice & Jiří Tymel – varhany

(Změna programu vyhrazena, sledujte tento web.)

Farní den 2017

Římskokatolická farnost - děkanství Nové Město nad Metuji vás srdečně zve na farní den dne 11. 6. 2017. Bližší informace naleznete v akcích farnosti.

Zápis PRF - 27. dubna 2017

Mezi ostatními informacemi ze života farnosti naleznete zápis pastorační rady farnosti.

Farnost pro africký sirotčinec

Každý může přispět do dobročinného jarmarku, který proběhne v rámci Farního dne. Přinést můžete své výrobky, jako například šperky, domácí zavařeninu, keramiku... Bližší informace (jak a kdy můžete výrobky nosit) najdete na plakátu.

Tábor Ben Hur

Zveme Vás k dalším dobrodružstvím, tentokrát ve starověkém Římě, kde se podíváme do doby přelomu letopočtů. Pojeďte s námi poznat osud hrdiny, který se z Jeruzaléma dostal až před samotného římského císaře! Letní tábor pro děti ve věku 7–15 let se koná 3.–13. července 2017 opět v Ježkově u Dvora Králové. Více informací na http://silvavitae.cz/ a plakátku.

Přehled celodiecézních akcí v roce 2017

Za pozornost určitě stojí přehled celodiecézních akcí v roce 2017.

Radost z lásky

Exhortace Amoris laetitia (Radost z lásky) je o lásce v rodině. Je rozsáhlá a zároveň velmi konkrétní. Doporučuje se proto nečíst ji ve spěchu a zaměřit se přitom především na pasáže, které odpovídají konkrétní situaci čtenáře. Například čtvrtá kapitola nám jasně ukazuje, jak v manželství prožívat lásku, která je trpělivá... Exhortaci lze již také koupit v knižní podobě.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes a příště je sbírka na potřeby farnosti.                             Informace na čísle 731402382.

Naše internetová adresa http://farnostnm.cz                                              Domlouvají se obětní úmysly na faře

Díky za sbírku NMnM  5 492 Kč.                                                   Informujte o nemocných. 

V neděli 23.7. chce Pánu za společnou cestu s vámi poděkovat P. Vladimír Janouch a sebe i vás odevzdat do Pánových rukou. V Novém Městě při bohoslužbách v 7.30; 9.00; 10.30; 18,00; v Krčíně 22.7. v 18.30; a také v Černčicích v 17.00.

Modleme se i kněze, které otec biskup poslal na do jiných farností své diecéze.

Modleme se za ty, kteří jsou na cestách, dovolených, táborech.

Otec biskup ustanovil kněze Jaroslava Kolbabu farním vikářem ( kaplanem) v Novém Městě nad Metují. a P. Vladimíra Janoucha posílá do farnosti Krouna. Do farnosti Nové Město a Bohuslavice je poslán kněz P. Bc. Benedikt Rudolf Machalík, OPraem, který byl dosud Kostelci nad Orlicí.

Ve farnosti přijímá svou službu P. Bc. Benedikt Rudolf Machalík, OPraem v neděli 30.7.

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

18:30 Krčín

 

JV

Neděle

23. 7.

16. neděle v mezidobí

 

 

  7:30 děkanský

 

V

 

  8:00 Černčice

Mše svatá. Pouť sv. Jakuba

J

 

  9:00 děkanský

 

V

 

  9:15 Bohuslavice

Mše svatá

J

 

10:30 Klášterní

 

V

 

18:00 děkanský

 

V

Pondělí

24. 7.

 

 

 

  7:50 Šonov

Mše svatá

V

 

18:00 děkanský

 

J

Úterý

25. 7.

Svátek sv. Jakuba, apoštola

 

 

18:00 klášterní

 

J

Středa

26. 7.

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 

 

18:00 děkanský

 

B

Čtvrtek

27. 7.

 

 

 

  7:00 klášterní

 

 

 

18:00 Bohuslavice

Mše svatá

 

Pátek

28. 7.

 

 

 

16:00 děkanský

 

 

 

18.00 Šonov

Mše svatá

 

Sobota

29. 7.

Památka sv. Marty

 

 

17:00 Černčice

Mše svatá

 

 

18:30 Krčín

Za rodiče Šimůnkovy a Dagmar

 

Neděle

30. 7.

17. neděle v mezidobí

 

 

  7:30 děkanský

 

 

 

  9:00 děkanský

 

 

 

  9:15 Bohuslavice

Mše svatá

 

 

10:30 Klášterní

Za Jiřího Baladu a rodiče

 

 

18:00 děkanský

 

 

 

Přejít na Aktuální bohoslužby