Nadcházející události

Adventní zastavení pro rodiny
Dětská „půlnoční“ mše
Silvestrovské posezení

Přejít na Kalendář

Novinky

Adventní zastavení pro rodiny

„Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko.“ (Jak 5,8)

Milé rodiny, srdečně vás zveme k adventnímu zastavení.
V neděli 17. 12. 2017 v 15:30 na novoměstské faře.
Duchovním slovem nás doprovodí o. Benedikt. Kdo bude mít čas, může následně posedět při čaji.
Při programu bude hlídání dětí zajištěno.

Pozvání šiřte s vřelostí a srdečností dál.

Příležitost ke slavení svátosti smíření v adventu 2017

Rozšířená příležitost ke slavení svátosti smíření:

12. 12. v úterý od 16:00 do 18:00 hod. v klášterním kostele

15. 12. v pátek od 14:00 do 16:00 v děkanském kostele

Zajímavé informace o svátostné zpovědi v otázkách a odpovědích.

Úřední hodiny

Pro domlouvání se v různých záležitostech s duchovními prosíme o využívání úředních hodin:

úterky 10:00 - 12:00

středy 10:00 - 12:00 a 15:00 - 17:00

Děkujeme

Hledáme vedoucí skupinek a spolupracovníky pro Tříkrálovou sbírku 2018

Kdo by se chtěl stát vedoucím skupinky nebo koledníkem Tříkrálové sbírky 2018 a podpořit projekty České katolické charity, ať se ozve koordinátorovi TKS Romanu Venclovi na tel: 731 604 780 nebo na email: vencl.roman@email.cz.

Infromační schůzka a předání pokladniček pro vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky 2018, proběhne v neděli 10. 12. 2017 od 10:00 na faře v Novém Městě nad Metují ve farní knihovně.

Shlédněte informační leták.

Adventní duchovní obnova 2017

Program adventní duchovní obnovy naleznete v akcích farnosti.

Modlitby matek 13. 12. 2017

Setkání maminek se koná na faře dne 13. 12. 2017 od 10:00 hod. O modlitbách matek více zde.

Výuka náboženství 2017/2018

ZŠ Komenského - úterky, 1. stupeň od 12:10 hod.

ZŠ Krčín - pátky, 1. stupeň 1.-2. třída od 12:10 hod., 3.-5. třída od 13:00 hod.

ZŠ Malecí - pondělky, 1.-2. třída od 12:30 hod., 3.-5. třída od 13:15 hod.

ZŠ Bohuslavice - čtvrtky od 14:00 hod.

ZŠ Černčice - středy od 12:00 hod.

Výuka náboženství pro děti na druhém stupni bude probíhat na faře v Novém Městě nad Metují, a to každé pondělí od 25. 9. 2017 v 15:00 hod.

Změna duchovní správy farnosti

Dne 25. 7. 2017 odchází na nové působiště do Římskokatolické farnosti Krouna děkan Vladimír Janouch, který v naší farnosti sloužil téměř 15 let. Děkujeme velmi za jeho obětavou službu. Duchovní správu Římskokatolické farnosti – děkanství Nové Město nad Metují přebírá ve stejném dni administrátor P. Bc. Benedikt Rudolf Machalík, OPraem. Oběma vyprošujeme hojnost Božích milostí a Boží požehnání pro jejich kněžskou službu.

Radost z lásky

Exhortace Amoris laetitia (Radost z lásky) je o lásce v rodině. Je rozsáhlá a zároveň velmi konkrétní. Doporučuje se proto nečíst ji ve spěchu a zaměřit se přitom především na pasáže, které odpovídají konkrétní situaci čtenáře. Například čtvrtá kapitola nám jasně ukazuje, jak v manželství prožívat lásku, která je trpělivá... Exhortaci lze již také koupit v knižní podobě.

Přejít na Archiv novinek

 

Mešní ohlášky

Dnes a příště je sbírka na potřeby farnosti.

Informace na čísle 731 402 382.

Domlouvají se obětní úmysly na tento půlrok.

Díky za sbírku NMnM 8 376 Kč.

Informujte o nemocných.

Přejít na Mešní ohlášky

Aktuální bohoslužby

 

18.30. Krčín

Za Zdenka, Nelinku a Helenu Rydlovy

J

Neděle

17.12.

3. neděle adventní

 
 

7.30 děkanský

Za Boženu Kašparovu a manžela

J

 

9.00 děkanský

Za Annu Foltánovou a rodinu Molnárovou

B

 

9.15 Bohuslavice

 

J

 

10.30 Klášterní

 

B

 

18.00 děkanský

Za zdrví duše i těla

B

       

Pondělí

18.12.

   
 

7.50 Šonov

 

B

 

18.00 děkanský kaple

Za živé a zemřelé z rodiny

J

Úterý

19.12.

   
 

18.00 klášterní

Za Arnoštku Prokopovou

J

Středa

20.12.

   
 

18.00 děkanský kaple

 

B

Čtvrtek

21.12.

   
 

7.00 klášterní

Za rodiny Jandáčkovy, Balcarovy, Foglovy a duše v očistci

B

 

18.00 Bohuslavice

 

B

Pátek

22.12.

   
 

16.00 děkanský

 

B

 

18.00 Šonov

 

B

Sobota

23.12.

   
 

17.00 Černčice

 

B

 

18.30. Krčín

Jitku Kostronovu

J

Neděle

24.12.

4. neděle adventní

 
 

7.30 děkanský

Za Rejthara a manželku Marii

J

 

9.00 děkanský

Za Otakara Krásného

J

 

9.15 Bohuslavice

 

B

 

10.30 Klášterní

 

B

 

15.30 Krčín

Slavnost Narození Páně-vigilie

B

 

23.00 Bohuslavice

 

J

 

24.00 děkanský

Za živé a zemřelé farníky

B

 

Přejít na Aktuální bohoslužby