Doprovázení manželů

Ježíš chce být přítomný v konkrétních situacích našeho života, manželství, nabízí nám svou pomoc…. Rádi bychom vám nabídli nový pohled na prožívané vztahy, inspirovaný vnitřním životem člověka a křesťanskými hodnotami. Konkrétně to znamená, že vám chceme nabídnout čas, naslouchat vám a společně hledat nové cesty. 

Chceme vám být na blízku a nabídnout pomoc  

·        při nacházení pravé lásky k Bohu i lidem,

·        při předcházení těžkostem v rodinných vztazích, 

·        v situacích, kdy prožíváte těžkosti, nedorozumění.

Doprovázení pomáhá prohlubovat porozumění a napomáhá prohlubování lásky k Bohu i lidem. Nenahrazuje poradenství či terapii. 

Budeme rádi, když se na nás obrátíte: 

P. Benedikt Rudolf Machalík – kněz, farář

P. Filip Dušek – kněz, farní vikář

manželé Blažkovi

– vystudovali tříleté studium manželství a rodiny při Institutu Jana Pavla II.

– věnují se doprovázení, poradenství komunikace v rodině, mediaci

– kontakt: 602 431 810