Rozlišování povolání

Slovem „povolání“ není myšlena práce, ale spíš celoživotní závazek, který se vztahuje na určitou formu života. Křesťané znají především dva typy povolání: povolání k manželství a povolání k zasvěcenému životu. V dnešní době se objevuje ještě třetí forma, kterou je život „zasvěcený“ službě, která je tak veliká, že vylučuje manželský i zasvěcený život; v tomto případě se jedná např. o lékaře nebo vědce.

Křesťané věří, že každý člověk je Bohem stvořen k nějaké životní cestě. Bůh sice člověku nevnucuje nějaký životní stav, ale dává mu dispozice, které jej více předurčují pro nějakou z třech výše zmíněných forem života. Pro člověka je dobré, když nalezne, k čemu ho Bůh vybavil, stvořil a povolal. Pokud to najde, jeho život může být plodnější a více naplněný.

Hledání životního povolání je záležitost velice spletitá, proto je dobré dobře rozlišovat, jakou životní cestou se dát. K nalezení svého místa ve světě je dobré usilovat o dosahování lidské zralosti pomocí různých psychologických metod. Také je ale dobré přijímat nadpřirozenou Boží pomoc, která přichází především v duchovních cvičeních, v modlitbě, četbě Božího slova a v rozhovoru s duchovní osobou, která má zkušenosti s nasloucháním Božímu hlasu a může člověku poskytnout užitečné duchovní vhledy.

Více o této tématice naleznete na stránce hledampovolani.cz.