Náboženství

Školní rok 2021/2022

Výuka náboženství v novém školním roce začíná v týdnu od 13. září.

V současné době tvoříme v součinnosti se studenty a jejich rodiči rozvrh náboženství na nový školní rok. Níže můžete nalézt, které skupiny letos budou a u některých naleznete již i definitivní termíny setkávání.

Rozvrh

1.-3. TŘÍDA ZŠ: pátek 13:45
(Kristína Rydlová)

4. TŘÍDA ZŠ: úterý 15:45
(Klára Barabášová)

SPOLČO 10 AŽ 13 let (nahrazuje náboženství): středa 16:30
(P. Filip Dušek, Jitka Frídová a Ondřej Barabáš)

2. STUPEŇ ZŠ: středa 15:30
(P. Benedikt Machalík)

STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ: úterý 19:00
(P. Filip Dušek)

– všechny výše uvedené skupiny se scházejí na faře

ŠONOV – u sester v domě čp. 26: čas zatím hledáme
(sestry Karla a Lucie)