Náboženství

Školní rok 2021/2022

Výuka náboženství v novém školním roce začala v týdnu od 13. září.

Rozvrh

1.-3. TŘÍDA ZŠ: pátek 13:45 – 14:30
(Kristína Rydlová)

4. TŘÍDA ZŠ: úterý 15:45 – 16:30
(Klára Barabášová)

SPOLČO 10 AŽ 13 let (nahrazuje náboženství): středa 16:30 – 17:30
(P. Filip Dušek, Jitka Friedová a Ondřej Barabáš)

2. STUPEŇ ZŠ: středa 15:30 – 16:15
(P. Benedikt Machalík)

STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ: úterý 19:00
(P. Filip Dušek)

– všechny výše uvedené skupiny se scházejí na faře