Křest

Ke křtu rodiče obvykle nosí malé děti již brzy po narození, ale je možné přijít i s dítětem školního věku. Také dospělý člověk se může nechat pokřtít – více o křtu dospělých naleznete níže.

Příprava na křest dítěte probíhá individuálně během několika setkání s knězem.

Příprava na křest větších dětí (6 až 13 let) probíhá během cca 8 setkání nejen s rodiči, ale i se samým dítětem.

Křest malých dětí

Dítě může být pokřtěno, i když rodiče nejsou sezdaní, uzavřeli sňatek jen na úřadě, jsou rozvedení nebo znovu oddaní; může být pokřtěno i dítě svobodné matky. Nechceme, aby vnější nepřízní nebylo dítě diskriminováno. Řídíme se Ježíšovými slovy: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim.“ (Mk 10,14)

Kmotr křtu

Křtěná osoba musí mít alespoň jednoho kmotra. Křestní kmotrové mají být přesvědčení křesťané, sami již pokřtění. K volbě kmotra tedy nestačí měřítko pouhých příbuzenských či přátelských vztahů. Kmotrové jsou spolu s rodiči povoláni k tomu, aby podporovali víru pokřtěného po celý jeho nový život svým příkladem a radou.

Člověk, který není pokřtěn, může být pouze svědkem křtu, nikoli kmotrem. Proto k takové osobě musí být přidán ještě jeden pokřtěný křesťan, který bude plnit funkci řádného kmotra.

Pokud mají rodiče opravdový problém sehnat kmotra, který splňuje všechny podmínky, mohou požádat křtícího kněze o výjimku.

Křest dospělého

Křtu dospělého, podobně jako v případě dětí, předchází příprava – tzv. katechumenát. Katechumenát trvá minimálně rok. Během této doby si má připravovaný ujasňovat svůj záměr a za pomocí výkladů víry a vyučování se více obeznámit s tím, co je křest, kdo je Bůh, co je Církev atd.

Pokud toužíte přijmout křest a už nejste malé dítě, zkontaktujte nás. Rádi vám vyjdeme vstříc. Více informací o křtu dospělého naleznete zde.