Nemocní a umírající

Stáří a nemoc, s ním často spojená, představují náročnou etapu života člověka. Pro křesťany však blížící se smrt nemá poslední slovo. Je to jen další úsek cesty, kterou je třeba podstoupit směrem k životu věčnému.

Návštěvy nemocných

Stáří a nemoc, s ním často spojená, představují náročnou etapu života člověka. Pro křesťany však blížící se smrt nemá poslední slovo. Je to jen další úsek cesty, kterou je třeba podstoupit směrem k životu věčnému. Aby člověk svůj pozemský život ukončil dobrou smrtí – ve smíření s lidmi i s Bohem, potřebuje Boží milost. Proto je projevem křesťanské lásky zprostředkovat nejen umírajícím, ale i vážně nemocným a starým lidem, kontakt s knězem – posilu, kterou dávají svátost smíření, svátost nemocných a Eucharistie.

Pomazání nemocných

Je určená zvláštním způsobem k tomu, aby posilovala ty, kteří jsou postižení nemocí, ať už pro závažnost nemoci nebo pro délku jejího trvání. Je také posilou pro ty, kdo jsou blízcí smrti.

Je vhodné přijmout pomazání nemocných před těžkým chirurgickým zákrokem.

Starší osoby, jejichž tělesných obtíží stále přibývá, mohou přijímat svátost nemocných opakovaně každý rok.

Zvláštní milost svátosti má tyto účinky:

Jestliže nemocný, který přijal pomazání, znovu nabude zdraví, může v případě další těžké nemoci tuto svátost znovu přijmout. Během téže nemoci lze svátost opakovat, jestliže nastane zhoršení.

Při slavení této svátosti duchovní maže olejem čelo a ruce nemocného, mazání doprovází liturgickou modlitbou, kterou vyprošuje zvláštní milosti této svátosti. Svátost se uděluje buď jednotlivci, nebo společně při mši sv. (oznamujeme předem). Tuto svátost může přijmout pouze ten, kdo je v plném společenství s katolickou církví.

Co udělat v případě, že chcete přijmout tuto svátost?

Co potřebujeme vědět, aby kněz přijel včas?

Svátost se neuděluje zemřelým. Přesto je možné ji s vírou udělit člověku i poté, co vydechne naposledy, neboť mozková smrt (od níž odvozujeme tělesnou smrt) nastává až několik desítek minut po zástavě srdce.

Převzato s laskavým svolením P. Pavola Sandánuse z http://farnostnekor.cz/.