Zápis PRF – souhrn, 29. května 2011

Setkání PRF zahájil P. Vladimír Janouch společnou modlitbou. Nejdříve byly zhodnoceny akce v uplynulém měsíci, tj. Duchovní obnova 8.–14. května; Noc kostelů 27. května. PRF děkuje všem organizátorům a dalším spolupracovníkům ochotným pomoci s přípravou.

Na programu jednání PRF byly dva obsáhlé body. Prvním z nich bylo informování o hospodářské situaci farnosti s členem ERF, Petrem Kalábem. Z diskuze o financování pastoračního asistenta vyplynulo, že farnost nemá dostatek vlastních prostředků a podobná je i současná situace biskupství. Přesto bude na biskupství podána žádost o spolufinancování.

Druhým bodem bylo projednání návrhu Pastoračního plánu farnosti 2011/2012. O jeho konečném znění (např.: jednotící téma roku 2011/2012, přehled aktivit, termíny konání a zodpovědné osoby) se bude jednat na příštím setkání PRF.

Vyklízení oratoře v kostele by po dohodě s Oblastní charitou Hradec Králové mělo začít do konce letošního školního roku.

Zapsal: Pavel Jäger, sekretář PRF