Zápis PRF – kalendář, 29. května 2011

Ne

5. červen

Setkání rodin s dětmi (fara, 10.00 hod.)

Přijďte spolu s námi zábavnou formou poznávat Starý zákon – vyvedení z Egypta. Budeme mít možnost společně si popovídat, shlédnout krátký film, pohrát si a něco malého si vyrobit. Program je připraven pro menší děti i pro školáky.

10.–11. červen

Přespávání dětí na faře

Program je určený dětem navštěvující hodiny náboženství.

 

So

11. červen

Setkání akolytů (fara, 9.00 hod.)

Duchovně-vzdělávací setkání je určeno všem akolytům ve farnosti. Konec programu bude po společném obědě.

So

11. červen

Vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého (Krčín, 21.00 – cca 22.30 hod.)

V předvečer slavnosti bude možné obnovit své křestní zasvěcení a  jasněji si tak uvědomit pouto mezi slavnostmi Vzkříšení Páně a  Seslání Ducha svatého.

Formu i obsah má na starosti společenství mládeže. Jsou zváni všichni, kteří chtějí využít jedinečnou atmosféru nadcházejících letnic.

Ne

12. červen

Setkání ministrantů (fara, 10.00 hod.)

Pravidelné setkání ministrantů ve farnosti.

Ne

19. červen

Poutní slavnost Nejsvětější Trojice. První svaté přijímání. Farní den.

V naší farnosti poprvé přijme svátost eucharistie celkem 8 dětí.

K poutní slavnosti patří i setkání věřících v rámci farnosti. V okolí farního kostela bude připraven celodenní program od promítání filmu, fotoreportáže z dějin farnosti, prohlídka prostor rekonstruované fary, až po tvořivý program pro děti.

So

25. červen

Mše sv. za oběti války 1866 (Dobenín, 15.00 hod.)

U příležitosti výročí bitvy u Náchoda (27. červen 1866) bude v kostele na Dobeníně slavena mše sv. za oběti války.

Za pěkného počasí bude bohoslužbě předcházet pěší pouť. Po mši sv. bude připravený program také pro mladší i starší děti.

Ne

26. červen

Setkání pastorační rady farnosti (fara, 19.00 hod.)

Na dalším setkání bude PRF mimo jiné projednávat konečné znění Pastoračního plánu farnosti 2011/2012.